Menu

Wydłużenie terminu publikacji informacji o ostatecznym rozliczeniu transakcji nabycia akcji Lotos Terminale S.A. (obecnie: Unimot Terminale Sp. z o.o.)

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2023 z 8 sierpnia 2023 r. oraz nr 24/2023 z dnia 11 września 2023 r., Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”), informuje o konieczności wydłużenia terminu publikacji informacji o ostatecznym rozliczeniu transakcji nabycia akcji Lotos Terminale S.A. (obecnie: Unimot Terminale Sp. z o.o.), planowanego pierwotnie do 7 kwietnia 2024 r.

Zmiana terminu publikacji wynika z niezakończenia do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego procesu rozliczenia transakcji nabycia spółki Lotos Terminale S.A. (obecnie: Unimot Terminale Sp. z o.o.) oraz jednostek zależnych od Lotos Terminale S.A.: Uni-Bitumen Sp. z o.o. (obecnie: Unimot Bitumen Sp. z o.o.) oraz Lotos Infrastruktura S.A. (obecnie: Unimot Infrastruktura Sp. z o.o.) wraz z jej jednostką zależną – RCEkoenergia Sp. z o.o. Emitent przekaże informację o ostatecznym wyniku rozliczenia transakcji w raporcie bieżącym w momencie jego określenia, jednak nie później niż przed publikacją raportu rocznego za 2023 rok.

Jednocześnie Zarząd przypomina, iż ujęcie w przyszłości w sprawozdaniach finansowych zysku z tytułu okazyjnego nabycia będzie zdarzeniem jednorazowym i wyłącznie księgowym o charakterze niepieniężnym. W związku z tym zarówno EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe), jak i podstawa do wyliczania wartości dywidendy, nie będą zawierać w przyszłości tej pozycji księgowej. W konsekwencji przesunięcie w czasie momentu wykazania ostatecznej wartości zysku z tytułu okazyjnego nabycia nie będzie miało również żadnego wpływu na sytuację gotówkową oraz operacyjną spółki, jak również na jej politykę dywidendową.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu