Menu

Otoczenie rynkowe

Rynek paliw ciekłych

W Polsce obserwujemy wzrost konsumpcji paliw ciekłych. Potwierdzają to najnowsze dane rynkowe. Wyższe wyniki sprzedaży osiągają legalnie działające przedsiębiorstwa naftowe, a dynamika wzrostów oficjalnej sprzedaży w poszczególnych miesiącach od początku 2017 roku była na bardzo dobrym poziomie.

zobacz więcej

Rynek LPG

W 2017 r. na rynku gazu płynnego LPG mieliśmy do czynienia z dalszym wzrostem konsumpcji. Zgodnie z ostatnimi danymi opublikowanymi przez POPiHN, w 2017 r. konsumpcja gazu LPG wzrosła o 4% i wyniosła 4,8 mln m3. Struktura segmentowa rynku LPG w 2017 r. nie uległa zasadniczej zmianie w stosunku...

zobacz więcej

Rynek gazu ziemnego

Rok 2017 był kolejnym udanym rokiem na rynku gazu ziemnego – zarówno pod kątem sprzedaży, jak i rosnącej liczby przyłączeń nowych odbiorców oraz kontynuowanych inwestycji. Jednocześnie, na rynku można zauważyć trwały trend zwiększającego się udziału gazu ziemnego w krajowym rynku energii...

zobacz więcej

Rynek energii elektrycznej

Wg danych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2017 r. wyniosło 168,4 TWh i było wyższe o ok. 4 TWh, czyli o 2,4% od zeszłorocznego. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce pokrywają głównie elektrownie na węgiel kamienny i brunatny.

zobacz więcej

FreshMail.pl