Menu

Otoczenie rynkowe

Rynek paliw ciekłych

Rok 2018 to kolejny rok wzrostu konsumpcji paliw płynnych. Potwierdzają to najnowsze dane rynkowe przygotowane przez POPHiN. Dobre wyniki sprzedaży osiągają legalnie działające firmy paliwowe, a dynamika wzrostów oficjalnej sprzedaży w poszczególnych miesiącach od początku 2018 roku była na zbliżonym poziomie.

zobacz więcej

Rynek LPG

W 2018 r. mieliśmy do czynienia z lekkim wzrostem rynku gazu płynnego LPG. Struktura segmentowa rynku LPG w 2018 r. nie uległa zasadniczej zmianie w stosunku do poprzedniego roku. Wciąż większość stanowi autogaz.

zobacz więcej

Rynek gazu ziemnego

W 2018 roku miała także miejsce dalsza liberalizacja rynku gazu, gdzie istotną kwestią jest ograniczanie administracyjnego nadzoru nad cenami paliw gazowych.

zobacz więcej

Rynek energii elektrycznej

Zapotrzebowanie na energię elektryczną, według danych publikowanych przez PSE, wzrosło w Polsce w 2018 r. do poziomu 170,9 TWh w porównaniu do 168,1 TWh w 2017 roku co oznacza wzrost o 1,7% r/r. (w 2017 roku wzrost wyniósł 2,1% r/r).

zobacz więcej

Rynek produktów asfaltowych

W 2018 r. kontynuowany był Programu Budowy Dróg Krajowych rozpisany do 2023 r. (z perspektywą do 2025 r.), w związku z tym występował wzrost zapotrzebowania rynku na produkty asfaltowe.

Więcej

FreshMail.pl