Menu

Otoczenie rynkowe

Rynek paliw ciekłych

Rok 2020 to pierwszy rok od dawna, w którym obserwowaliśmy spadek konsumpcji paliw płynnych – potwierdzają to najnowsze dane rynkowe przygotowane przez POPHiN. Główną przyczyną niższej konsumpcji były skutki epidemii COVID-19, która rozpoczęła się w marcu 2020 r. – przede wszystkim ograniczenia w poruszaniu się w związku z pracą zdalną oraz restrykcjami wprowadzanymi przez rząd.

więcej

Rynek LPG

W 2020 r. mieliśmy do czynienia ze spadkiem rynku LPG, który był wyraźnie dotknięty pandemią COVID-19 i związanymi z nią ograniczeniami w przemieszczaniu się. Zgodnie z danymi przygotowanymi przez POPiHN konsumpcja gazu LPG w 2020 r. wyniosła 4,6 mln m3, co oznacza spadek o 11,6% r/r.

więcej

Rynek gazu ziemnego

Zapotrzebowanie na gaz ziemny jest powiązane ze wzrostem gospodarczym w kraju. Według wstępnych szacunków GUS, produkt krajowy brutto (PKB) w 2020 r. spadł o ok. 2,8% r/r (wobec wzrostu 4,5% r/r w 2019 r.). Według danych Gaz-System S.A. ilość przesłanego paliwa gazowego spadła w Polsce w 2020 r. do poziomu 205,1 TWh w porównaniu do 212,6 TWh w 2019 r. co oznacza spadek o 3,5% r/r. (w 2019 r. wzrost wyniósł 9,7% r/r).

więcej

Rynek energii elektrycznej

Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest powiązane ze wzrostem gospodarczym w kraju. Według wstępnych szacunków GUS, produkt krajowy brutto (PKB) w 2020 r. spadł o ok. 2,8% r/r (wobec wzrostu 4,5% r/r w 2019 r.). Krajowe zużycie energii elektrycznej, według danych publikowanych przez PSE, spadło w Polsce w 2020 r. do poziomu 165,5 TWh w porównaniu do 169,4 TWh w 2019 r. co oznacza spadek o 2,3% r/r. (w 2019 r. spadek wyniósł 0,9% r/r).

więcej

Rynek produktów asfaltowych

W 2020 r. mimo epidemii koronawirusa Covid-19, kontynuowany był Programu Budowy Dróg Krajowych rozpisany do 2023 r. z perspektywą do 2025 r. Zakłada on dokończenie i kontynuację budowy ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę obwodnic w ciągach dróg krajowych. W sektorze budownictwa drogowego konsumpcja produktów asfaltowych utrzymywała się na stabilnym poziomie.

więcej

Fotowoltaika

Rynek instalacji fotowoltaicznych, zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i instytucjonalnych od kilku lat notuje wyraźne tendencje wzrostowe. Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym elementem na dachach domów jednorodzinnych, bloków mieszkalnych, hal produkcyjnych lub magazynowych.

więcej