Menu

Otoczenie rynkowe

Rynek paliw ciekłych

Rok 2019 to kolejny rok wzrostu konsumpcji paliw płynnych. Potwierdzają to najnowsze dane rynkowe przygotowane przez POPHiN. Obserwowany w bieżącym roku wzrost sprzedaży paliw ma swoje podstawy we wzroście gospodarczym i większych dochodach obywateli, ale też wpływa na niego skuteczna realizacja regulacji prawnych (pakiet paliwowy i pakiet przewozowy) kontrolujących szarą strefę (źródło: POPiHN).

zobacz więcej

Rynek LPG

W 2019 r. mieliśmy do czynienia z lekkim wzrostem rynku gazu płynnego LPG. Zgodnie z ostatnimi danymi opublikowanymi przez POPiHN za trzy kwartały 2019 r., konsumpcja w tym okresie wzrosła o 4% r/r i wyniosła 3,8 mln m3. Struktura segmentowa rynku LPG w 2019 r. nie uległa zasadniczej zmianie w stosunku do poprzedniego roku.

zobacz więcej

Rynek gazu ziemnego

W 2019 r. obowiązywały zliberalizowane w 2017 r. przepisy regulujące rynek gazu w Polsce, gdzie istotną kwestią jest ograniczanie administracyjnego nadzoru nad cenami paliw gazowych.

zobacz więcej

Rynek energii elektrycznej

Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest powiązane ze wzrostem gospodarczym w kraju. Według wstępnych szacunków GUS, produkt krajowy brutto (PKB) w 2019 r. wzrósł o ok. 4,0% r/r (wobec wzrostu 5,1% r/r w 2018 r.).

zobacz więcej

Rynek produktów asfaltowych

W 2019 r. kontynuowany był Programu Budowy Dróg Krajowych rozpisany do 2023 r. (z perspektywą do 2025 r.), w związku z tym występował wzrost zapotrzebowania rynku na produkty asfaltowe.

zobacz więcej