Menu

Zostań członkiem

Członkiem Klubu może zostać każda osoba fizyczna posiadająca akcje UNIMOT S.A. na rachunku papierów wartościowych i spełniająca warunki uczestnictwa w Klubie. O warunkach więcej przeczytasz tutaj.

icon

Jeśli posiadasz akcje na rachunku prowadzonym przez jednego z naszych Partnerów: Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A., Dom Maklerski Noble Securities S.A., Santander Biuro Maklerskie

Rozwiń Zwiń
icon

Jeśli posiadasz akcje na rachunku prowadzonym przez inny podmiot niż powyższe

Rozwiń Zwiń

Krok 1

Od swojego domu maklerskiego uzyskaj zaświadczenie o posiadanych akcjach, czyli należycie sporządzony i autoryzowany przez Twój dom maklerski dokument, pozwalający w sposób jednoznaczny i niewątpliwy na formalne zweryfikowanie i potwierdzenie stanu i czasu posiadania akcji UNIMOT S.A. na właściwy Record Date. Pamiętaj, że w celu przedłużania członkostwa będziesz musiał dostarczać nam taki dokument co 6 miesięcy.

Więcej na temat Record Date i zasad członkostwa czytaj tutaj.


Przykładowe treści zaświadczeń spełniających ww. warunki:

  • „Biuro Maklerskie / Dom Maklerski XXX, potwierdza, że na Pana/Pani rachunku inwestycyjnym w terminie od 01.MM.RRRR do 01.MM.RRRR znajdowało się nieprzerwanie XX sztuk akcji spółki UNIMOT S.A.”
  • „Biuro Maklerskie / Dom Maklerski XXX, prowadzi na rzecz Pana/Pani XX rachunek maklerski, na którym na dzień 01.MM.RRRR nieprzerwanie od XX miesięcy znajduje się XX akcji spółki UNIMOT S.A.”

 

Krok 2

Wypełnij i złóż formularz, załączając zaświadczenie o posiadanych akcjach. Żeby formularz został skutecznie złożony, należy to zrobić do 14-tego dnia miesiąca. Twój Record Date w tym przypadku to pierwszy dzień tego samego miesiąca.

Oczekuj na przyjęcie do UNIMOT Klub+. Jeśli spełnisz odpowiednie warunki – nastąpi to z początkiem kolejnego miesiąca.