Menu

Zostań członkiem

Członkiem Klubu może zostać każda osoba fizyczna posiadająca akcje UNIMOT S.A. na rachunku papierów wartościowych i spełniająca warunki uczestnictwa w Klubie. O warunkach więcej przeczytasz tutaj.

icon

Jeśli posiadasz akcje na rachunku prowadzonym przez jednego z naszych Partnerów: Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A., Dom Maklerski Noble Securities S.A., Santander Biuro Maklerskie

Rozwiń Zwiń
icon

Jeśli posiadasz akcje na rachunku prowadzonym przez inny podmiot niż powyższe

Rozwiń Zwiń

Krok 1

Masz dwie możliwości:

a)

Od swojego domu maklerskiego uzyskaj zaświadczenie o posiadanych akcjach, czyli należycie sporządzony i autoryzowany przez Twój dom maklerski dokument, pozwalający w sposób jednoznaczny i niewątpliwy na formalne zweryfikowanie i potwierdzenie stanu i czasu posiadania akcji UNIMOT S.A. na właściwy Record Date.

Pamiętaj, że w celu przedłużania członkostwa będziesz musiał dostarczać nam taki dokument co 6 miesięcy.

Więcej na temat Record Date i zasad członkostwa czytaj tutaj.


Przykładowe treści zaświadczeń spełniających ww. warunki:

  • „Biuro Maklerskie / Dom Maklerski XXX, potwierdza, że na Pana/Pani rachunku inwestycyjnym w terminie od 01.MM.RRRR do 01.MM.RRRR znajdowało się nieprzerwanie XX sztuk akcji spółki UNIMOT S.A.”
  • „Biuro Maklerskie / Dom Maklerski XXX, prowadzi na rzecz Pana/Pani XX rachunek maklerski, na którym na dzień 01.MM.RRRR nieprzerwanie od XX miesięcy znajduje się XX akcji spółki UNIMOT S.A.”

 

b)

Od swojego domu maklerskiego uzyskaj dokument stanu posiadania i historii papierów wartościowych UNIMOT S.A. możesz też sam sporządzić taki wydruk z aplikacji internetowej Twojego domu maklerskiego.

Na dokumencie tym (skan/zdjęcie) muszą znaleźć się poniższe elementy:

  • imię i nazwisko właściciela rachunku pap. wart.,
  • historia transakcji od daty zakupu akcji do daty wydruku dokumentu,
  • stan posiadania na dzień wydruku dokumentu.

Dokument ten musi umożliwić Organizatorowi w sposób jednoznaczny i niewątpliwy na formalne zweryfikowanie i potwierdzenie stanu i czasu posiadania Akcji, kwalifikującego Cię do jednego z Poziomów Członkostwa w Klubie.

Pamiętaj, że w celu przedłużania członkostwa będziesz musiał dostarczać nam taki dokument co 6 miesięcy.

 

Krok 2

Wypełnij i złóż formularz [kliknij tutaj] , załączając zaświadczenie o posiadanych akcjach. Jeżeli zrobisz to do  do 14-tego dnia miesiąca do Klubu zostaniesz przyjęty już pierwszego dnia następnego miesiąca. Jeżeli zrobisz to po 14 dniu miesiąca to zostaniesz przyjęty w kolejnym miesiącu.