Menu

Zarząd

Adam Sikorski

Prezes Zarządu

Od 1992 r. współtworzy Grupę Kapitałową UNIMOT, która jest jedną z największych prywatnych firm na rynku energetycznym w Polsce. W 2012 r. został Przewodniczącym Rady Nadzorczej i głównym udziałowcem PZL Sędziszów S.A. – wiodącego, krajowego producenta filtrów dla motoryzacji, gdzie w okresie 2015-18 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

czytaj więcej

Robert Brzozowski

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Robert Brzozowski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. W 2016 r. ukończył prestiżową uczelnię BI Norwegian Business School, uzyskując tytuł Executive Master of Bussines Administration w dziedzinie energii.

czytaj więcej

Marek Moroz

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Marek Moroz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie. Na początku lat 90. pracował m.in. w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

czytaj więcej

Mikołaj Wierzbicki

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy Kapitałowej

Mikołaj Wierzbicki posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grupami kapitałowymi i ich finansami, które zdobywał podczas pracy dla Grupy Kopex oraz Grupy PKN Orlen, w której na stanowiskach Członka Zarządu nadzorował spółkę Orlen Gaz i Rafinerię Trzebina, a na stanowisku Członka Rady Nadzorczej sprawował nadzór właścicielski nad spółką Orlen Asfalt.

czytaj więcej