Menu

Grupa Unimot opublikowała wyniki za 2023 r.

Data publikacji: 24.04.24

image

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za cały 2023 rok. Skonsolidowana EBITDA skorygowana Grupy Unimot wyniosła w tym okresie 243,8 mln zł, a skonsolidowany skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 63,3 mln zł.

Grupa Unimot wypracowała w 2023 r. przychody w wysokości 12 887 mln zł. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) w 2023 r. ukształtowała się na poziomie 243,8 mln zł, wobec 513,7 mln zł w 2022 r. Skonsolidowany skorygowany zysk netto Grupy Unimot wyniósł 63,3 mln zł, wobec 385 mln zł w 2022 r.

W 2023 r. Grupa Unimot skoncentrowała się na intensywnych działaniach związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz maksymalnym wykorzystaniem szans rynkowych. W obliczu trudnego otoczenia, spowodowanego m.in. sytuacją na lokalnym rynku oleju napędowego, Grupa konsekwentnie minimalizowała ryzyko i wzmacniała stabilność finansową poprzez dywersyfikację źródeł przychodów. Na początku roku rynek oleju napędowego stanął przed wyzwaniem wprowadzonego 5 lutego embarga na import tego produktu z Rosji, a od sierpnia ceny tego produktu w Polsce kształtowały się znacznie poniżej notowań obserwowanych na rynkach światowych, co oznaczało generowanie ujemnych marż. W odpowiedzi firma dostosowała się do tego spadku, minimalizując import tego produktu do absolutnego minimum, koniecznego do wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartych wcześniej umów. Jedynie w ten sposób Grupa Unimot mogła zniwelować negatywne skutki panujące na rynku oleju napędowego. Pomimo podjętych działań, szacuje się, że nastąpiła utrata korzyści rzędu ponad 140 mln zł, co nie wystąpiłoby, gdyby otoczenie rynkowe w II półroczu 2023 r. nie odbiegało w znacznym stopniu od warunków obrotu olejem napędowym obserwowanych w poprzednich okresach. Koniec 2023 roku przyniósł pewną poprawę i wzrost efektywności importu tego produktu, jednak nie do poziomu satysfakcjonującego Grupę Unimot.

Dzięki wypracowanym wynikom osiągniętym przez spółki, które Grupa Unimot nabyła w 2023 roku, oraz rozwojowi pozostałych działalności w ramach Grupy, firmie udało się zminimalizować negatywny wpływ nadzwyczajnej sytuacji na rynku paliw na jej wyniki finansowe. Do aktywów nabytych przez Grupę Unimot w 2023 roku należą spółki: Olavion, Unimot Commodities, Unimot Terminale, Unimot Infrastruktura, Unimot Bitumen, RCEkoenergia i Unimot Aviation.

Miniony rok był przełomowy z perspektywy ponad 30-letniej historii Grupy Unimot. Do Grupy dołączyło siedem podmiotów, obecnie w pełni zintegrowanych z naszą organizacją. Choć nasze wyniki finansowe odzwierciedlają wpływ niekorzystnej koniunktury na rynku paliw, osiągnęliśmy najlepsze możliwe rezultaty dzięki daleko idącej dywersyfikacji źródeł przychodów. Udowodniliśmy, że jesteśmy elastyczni i zdolni utrzymać konkurencyjność nawet w obliczu nadzwyczajnej sytuacji rynkowej. Jednocześnie drastyczne obniżenie marż spowodowało, że – podobnie jak w 2018 roku – dokonaliśmy przeglądu naszej sprawności operacyjnej i elastyczności kosztowej. Dzięki wdrożonym działaniom spodziewamy się od drugiego półrocza 2024 roku osiągnięcia w wymiarze rocznym optymalizacji kosztowej w wysokości 15 mln zł – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

W raportowanym okresie Grupa Unimot wypracowała wolumen sprzedaży oleju napędowego i biopaliw na poziomie blisko 2 mln m3, a sprzedaż gazu LPG przekroczyła poziom 294 tys. ton.

Jednocześnie Zarząd Unimot podjął decyzję w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału jednostkowego zysku netto w wysokości 45 mln zł, przeznaczając 32,8 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj.  4,00 zł na 1 akcję, a pozostały zysk na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza Unimot na posiedzeniu 23 kwietnia 2023 r. pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu w tej sprawie.

Wyniki Grupy Unimot za 2023 r. – prezentacja

Sprawozdanie Zarządu Unimot za 2023 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Unimot za 2023 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Unimot za 2023 r.

 

Polecamy również

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot publikuje Raport ESG za 2023 r.

Grupa Unimot, notowana na GPW w Warszawie niezależna grupa multienergetyczna, opublikowała...

27 maja 2024

Zobacz więcej

Spotkanie z Zarządem 29 maja 2024 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

23 maja 2024

Zobacz więcej