Menu

Procedura należytej staranności

image

UNIMOT S.A., jako spółka giełdowa, kieruje się w swojej działalności odpowiedzialnością oraz transparentnością prowadzonego biznesu. W relacjach z naszymi kontrahentami stawiamy na uczciwość, zaufanie i wiarygodność.

Działamy z należytą starannością w ramach każdej zawieranej transakcji, w związku z czym przed nawiązaniem współpracy z Państwa firmą możemy poprosić o następujące dokumenty:

  • aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców (KRS lub CEIDG),
  • aktualną koncesję,
  • potwierdzenie rejestracji dla potrzeb VAT,
  • potwierdzenie prowadzenia składu podatkowego (pozwolenie lub umowę z podmiotem trzecim na prowadzenie składu – jeżeli firma je posiada),
  • sprawozdanie finansowe za ostatni rok finansowy,
  • pełnomocnictwa dla osób działających w Państwa imieniu (jeżeli ich upoważnienie nie wynika z KRS / CEIDG),
  • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (jeżeli firma je posiada),
  • inne dodatkowe, dobrowolne certyfikaty lub dokumenty potwierdzające wiarygodność firmy (np. LEI, REDCert, ISCC).

W razie potrzeby i w zależności od specyfiki transakcji możemy również poprosić Państwa o uzupełniające dokumenty lub informacje. Nasze działy handlowe odpowiedzialne za daną transakcję udzielą Państwu odpowiednich informacji.