Menu

Kalendarium

Sprawdź terminy publikacji raportów okresowych i innych wydarzeń w Spółce.

Wybierz zakres:

22 listopada 2023

Publikacja raportu za III kwartał 2023 r.

14 września 2023

Publikacja raportu za I półrocze 2023 r.

16 czerwca 2023

Dzień wypłaty dywidendy

12 czerwca 2023

Dzień prawa do dywidendy

5 czerwca 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

23 maja 2023

Publikacja raportu za I kwartał 2023 r.

20 kwietnia 2023

Publikacja raportu za 2022 r.