Menu

Polityki

Polityki obowiązujące w Spółce wspomagające realizację celów strategicznych w poszczególnych obszarach ESG:

  • Polityka Środowiskowa (link)
  • Polityka BHP (link)
  • Polityka Zaangażowania Społecznego (link)
  • Polityka Praw Człowieka (link)
  • Polityka Komunikacji Marketingowej (link)