Menu

Akcjonariat

Udział w kapitale zakładowym UNIMOT S.A

Akcjonariat
Nazwa AkcjonariuszaLiczba akcji Udział w kapitale zakładowymLiczba głosówUdział w głosach
Unimot Express Sp. z o.o.3 593 62543,84%3 593 62542,04%
Zemadon LTD1 616 66119,72%1 966 66123,01%
Zbigniew Juroszek556 8456,79%556 8456,51%
Nationale-Nederlanden PTE542 4006,62%542 4006,35%
Inni1 888 28723,03%1 888 28722,09%
Razem8 197 818100,00%8 547 818100,00%

Unimot Express sp. z o.o. – wspólnikami posiadającymi równy udział, tj. po 49,75% w kapitale i głosach w jednostce dominującej wobec Emitenta są Adam Władysław Sikorski (bratanek Prezesa Zarządu Adama Antoniego Sikorskiego) oraz Zemadon Ltd z siedzibą w Nikozji na Cyprze. Pozostały mniejszościowy udział stanowiący 0,5% w kapitale zakładowym i głosach w Unimot Express sp. z o.o. posiada żona Adama Antoniego Sikorskiego, Magdalena Sikorska.

Zemadon Ltd. – 100% udziałów w kapitale i głosach posiada fundacja „Family First Foundation” z siedzibą w Vaduz w Lichtensteinie, kontrolowana przez Adama Antoniego Sikorskiego, której beneficjentami jest rodzina Adama Antoniego Sikorskiego.

Zbigniew Juroszek – wraz z podmiotami powiązanymi posiada 556 845 akcji o udziale 6,79% w kapitale zakładowym i dających 6,51% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. za pośrednictwem Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiada 428 716 akcji o udziale 5,23% w kapitale zakładowym i dających 5,02% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz: Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065.

 

Dane na podstawie zawiadomień otrzymanych od akcjonariuszy