Menu

Dywidenda

W dniu 13 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki przyjął politykę dywidendową która stanowi, iż w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznie wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% z wypracowanego w danym roku obrotowym jednostkowego zysku netto.

Rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała między innymi od aktualnej i przewidywanej sytuacji operacyjno-finansowej Emitenta.

Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

Wypłacone dywidendy:

 

Dywidenda
za rok
Dywidenda (PLN)Procent zysku przeznaczonego na dywidendęDzień prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
wartośćna 1 akcję
201713 936 290,60 1,7055,14%2018-06-052018-06-19
20169 837 381,601,2030,50%2017-07-042017-07-20
20153 965 621,960,6830,35%2016-06-152016-06-30
20141 399 631,280,2431,15%2015-07-042015-07-24
2013320 379,700,1028,23%2014-07-122014-07-31
2012768 911,280,2449,90%2013-07-122013-07-31

 

 

FreshMail.pl