Menu

Biznes

UNIMOT S.A. jest niezależnym importerem paliw ciekłych i gazowych, który w swojej ofercie posiada: olej napędowy (ON), gaz płynny (LPG), gaz ziemny (E, LNG, CNG), biopaliwa (BIO), energię elektryczną, oleje silnikowe oraz asfalty. Wynajmuje terminal Gulfhavn w Danii do importu oleju napędowego z największymi tankowcami przypływających do Europy z innych kierunków niż Rosja. Multienergetyczna oferta Spółki obejmuje zarówno hurtową sprzedaż paliw dla klienta biznesowego, jak również sprzedaż detaliczną gazu propan-butan, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej.

UNIMOT S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej UNIMOT i bazuje na relacjach oraz 25-letnim doświadczeniu Unimot Express – specjalisty w międzynarodowym obrocie produktami petrochemicznymi.

Działalność UNIMOT S.A. została zainicjowana w 2011 r. Rok później Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2017 r. jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka wyróżnia się dynamicznym rozwojem, ciągłym poszerzaniem oferty oraz realizacją ambitnych celów biznesowych, dzięki czemu intensywnie wykorzystuje nowe możliwości pojawiające się w branży paliwowej. W 2013 r. Spółka rozpoczęła realizację projektu gazu ziemnego, którego istotą jest wielokierunkowa sprzedaż paliwa gazowego, a w 2014 r. uruchomiła hurtową sprzedaż oleju napędowego. Od 2017 r. UNIMOT S.A. buduje sieć stacji paliw w Polsce, a od 2019 na Ukrainie pod marką AVIA na podstawie umów franczyzowych typu master franchising. W 2019 r. spółka weszła również w handel produktami asfaltowymi oraz olejami silnikowymi. W lipcu 2021 r. w hali należącej do PZL Sędziszów w Sędziszowie Małopolskim Grupa UNIMOT uruchomiła linię produkcyjną paneli fotowoltaicznych.

„W kwietniu 2023 r. Grupa UNIMOT sfinalizowała transakcję przejęcia aktywów Lotos Terminale (obecnie UNIMOT Terminale), w tym 9 terminali paliwowych i dwóch zakładów produkcji asfaltu. UNIMOT pełni tym samym funkcję Niezależnego Operatora Logistycznego, będąc trzecim graczem na rynku magazynowania paliw, a także zajmuje drugie miejsce na rynku produkcji asfaltów w Polsce.

Od marca 2017 r. spółka notowana jest na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.”

obrazek