Menu

Informacje o UNIMOT S.A.

UNIMOT S.A. jest niezależnym importerem paliw ciekłych i gazowych. W swojej multienergetycznej ofercie posiada: olej napędowy (ON), benzyny, biopaliwa (Bio), gaz płynny (LPG), gaz ziemny (w tym LNG), produkty asfaltowe, a także energię elektryczną. UNIMOT S.A. jest członkiem stowarzyszenia AVIA International – skupiającego ponad 3200 stacji paliw w Europie. Pod marką AVIA firma UNIMOT rozwija w Polsce sieć stacji paliw , a od czerwca 2020 roku Grupa UNIMOT oferuje także instalacje fotowoltaiczne pod marką AVIA Solar.

UNIMOT S.A. ma ponad 25 lat doświadczenia na rynku paliwowym, a od  marca 2017 r. spółka zadebiutowała na głównym parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.