Menu

Strategia

W dniu 24 kwietnia 2024 r. została opublikowana Strategia Grupy UNIMOT na lata 2024-2028.

Zzostały określone następujące cele strategiczne Emitenta na lata 2024-2028:
1. Wzrost EBITDA do poziomu 690 mln zł w 2028 r.
2. Skumulowany zysk netto na poziomie 1 mld zł do 2028 r.
3. Udział segmentów przejściowych i transformacyjnych w EBITDA Grupy (bez terminali, logistyki i stacji paliw) na poziomie 40 proc. w 2028 r.
4. Inwestycje w biznesy transformacyjne na poziomie 700 mln zł do 2028 r.
5. Coroczna wypłata dywidendy na poziomie minimum 30 proc. zysku netto
6. Wskaźnik EBITDA/dług netto (bez zadłużenia z tytułu zapasu obowiązkowego) na poziomie 40 proc. zysku netto

 

 

 

 

 

Prezentacja strategii Grupy UNIMOT na lata 2024-2028