Menu

Handel prawami majątkowymi

image

Działalność w zakresie handlu prawami majątkowymi pod marką AVIA jest realizowana przez spółkę TRADEA, która jest częścią Grupy Kapitałowej UNIMOT.

 

Doświadczenie TRADEA w handlu prawami majątkowymi

image

Jako dostawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz członek Grupy Kapitałowej UNIMOT, jesteśmy zobowiązani do spełniania wymogów ustawy Prawo Energetyczne. Wymogi te nakładają obowiązek zakupu świadectw pochodzenia wydawanych przez Prezesa Urzędu Reglacji Energetyki w związku z produkcją energii w źródłach odnawialnych, kogeneracyjnych, gazowych i biogazowych (zielone, czerwone, fioletowe, żółte i błękitne certyfikaty), a także praw majątkowych wynikających z działań efektywnościowych (białe certyfikaty).

Naszym klientom dajemy możliwość sprzedaży praw majątkowych bezpośrednio do spółek sprzedających energię, uwzględniając trendy i ceny panujące na rynku.

Skupujemy prawa majątkowe od producentów i pośredniczymy w ich sprzedaży

Przy sprzedaży uwzględniamy bieżące trendy i ceny

Od 2010 r. działamy na polskim i europejskim rynku energii

Po więcej informacji zapraszamy na stronę spółki tradea.pl