Menu

Akcjonariat

Udział w kapitale zakładowym UNIMOT S.A

Akcjonariat
Nazwa AkcjonariuszaLiczba akcji Udział w kapitale zakładowymLiczba głosówUdział w głosach
Unimot Express Sp. z o.o.3 593 62543,84%3 593 62542,04%
Zemadon LTD1 616 66119,72%1 966 66123,01%
Inni2 987 53236,44%2 987 53234,95%
Razem8 197 818100,00%8 547 818100,00%

Unimot Express sp. z o.o. – wspólnikami posiadającymi równy udział, tj. po 49,75% w kapitale i głosach w jednostce dominującej wobec Emitenta są Adam Władysław Sikorski (bratanek Prezesa Zarządu Adama Antoniego Sikorskiego) oraz Zemadon Ltd z siedzibą w Nikozji na Cyprze. Pozostały mniejszościowy udział stanowiący 0,5% w kapitale zakładowym i głosach w Unimot Express sp. z o.o. posiada żona Adama Antoniego Sikorskiego, Magdalena Sikorska.

Zemadon Ltd. – 100% udziałów w kapitale i głosach posiada fundacja „Family First Foundation” z siedzibą w Vaduz w Lichtensteinie, kontrolowana przez Adama Antoniego Sikorskiego, której beneficjentami jest rodzina Adama Antoniego Sikorskiego.