Menu

Struktura Grupy

UNIMOT S.A.stworzył wokół siebie silną Grupę Kapitałową, składającą się z kilku spółek. Ich zadaniem jest rozwój działalności Grupy w sektorach paliw ciekłych, gazowych i energii elektrycznej.

Spółka UNIMOT Energia i Gaz prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży gazu ziemnego, gazu płynnego oraz energii elektrycznej do klientów biznesowych. Spółka Tradea zajmuje się hurtową sprzedażą energii elektrycznej. Spółka UNIMOT System  zajmuje się dystrybucją gazu ziemnego oraz  regazyfikacją gazu LNG poprzez spółkę zależną BlueLNG. Natomiast spółka Unimot Paliwa skupia się na obrocie paliwami na rynku detalicznym.

W grupie kapitałowej znajdują się także 3 spółki zagraniczne. UNIMOT Ukraine LCC z siedzibą w Kijowie, która  odpowiada za rozwój sieci stacji paliw AVIA na terenie Ukrainy . UNIMOT Asia LLC z siedzibą w Szanghaju, która zajmuje się sprzedażą produktów petrochemicznych pod marką AVIA na rynku Chińskim. UNIMOT Ukraine LCC z siedzibą w Kijowie, która  odpowiada za hurtowy obrót energią elektryczną na runku Ukraińskim.

obrazek

Spółki zależne

Więcej informacji o działalności spółek z Grupy Kapitałowej UNIMOT można uzyskać na poniższych witrynach: