Menu

Współpraca z wytwórcami energii

image

Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z wytwórcami energii z OZE oraz z kogeneracji, o mocach zainstalowanych 1-15 MWe. Łącznie od wszystkich wytwórców nabywamy ponad 200 tys. MWh energii elektrycznej rocznie.

Doświadczenie TRADEA z wytwórcami energii z OZE

image

Zapewniamy kompleksową obsługę dla wytwórców, w ramach której świadczymy szereg działań:

  • odkup energii elektrycznej wytworzonej i dostarczonej do sieci dystrybucyjnej
  • bilansowanie handlowe instalacji OZE
  • sprzedaż energii elektrycznej na pokrycie potrzeb własnych instalacji OZE
  • obsługa administracyjna w pozyskaniu i rozliczeniu ujemnego salda z Zarządcą Rozliczeń

 

W ramach obsługi administracyjnej instalacji OZE zapewniamy:

  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wytwórcy do Zarządcy Rozliczeń
  • sporządzenie i przekazywanie comiesięcznych wniosków o pokrycie „ujemnego salda” do Zarządcy Rozliczeń
  • koordynację prawidłowego rozliczenia „ujemnego salda” (ewentualne korekty, uzupełnienia, kontakt z Zarządcą Rozliczeń)
obrazek

Indywidualne podejście i innowacyjne rozwiązania

Zaproponujemy najbardziej optymalny model sprzedaży energii elektrycznej, bilansowania handlowego i zaopatrzenia instalacji OZE w energię elektryczną na potrzeby własne.

Efektywne zarządzanie sprzedażą wyprodukowanej energii na rynkach giełdowych i OTC

W zakresie odkupu i sprzedaży energii elektrycznej wdrażamy szereg indywidualnych modeli rozliczeń, które dobieramy do potrzeb i oczekiwań uczestników rynku energii.

Budujemy długotrwałe i partnerskie relacje z Klientami

W odróżnieniu od działań konkurencji, nasza oferta charakteryzuje się dużą elastycznością. Jesteśmy członkiem szeregu inicjatyw lokalnych KLASTRÓW ENERGII.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę spółki tradea.pl