Menu

Współpraca z wytwórcami energii

image

Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z wytwórcami energii z OZE oraz z kogeneracji, o mocach zainstalowanych do 60 MWe. Łącznie od wszystkich wytwórców nabywamy ponad 850 tys. MWh energii elektrycznej rocznie.

Doświadczenie TRADEA z wytwórcami energii z OZE

image

Zapewniamy kompleksową obsługę dla wytwórców, w ramach której świadczymy szereg działań:

  • odkup energii elektrycznej wytworzonej i dostarczonej do sieci dystrybucyjnej
  • bilansowanie handlowe instalacji OZE
  • sprzedaż energii elektrycznej na pokrycie potrzeb własnych instalacji OZE
  • obsługa administracyjna w pozyskaniu i rozliczeniu ujemnego salda z Zarządcą Rozliczeń

 

W ramach obsługi administracyjnej instalacji OZE zapewniamy:

  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wytwórcy do Zarządcy Rozliczeń
  • sporządzenie i przekazywanie comiesięcznych wniosków o pokrycie „ujemnego salda” do Zarządcy Rozliczeń
  • koordynację prawidłowego rozliczenia „ujemnego salda” (ewentualne korekty, uzupełnienia, kontakt z Zarządcą Rozliczeń)
obrazek

Po więcej informacji zapraszamy na stronę spółki tradea.pl