Menu

Ład korporacyjny

Statut spółki

Rozwiń Zwiń

Dobre praktyki

Rozwiń Zwiń
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 pobierz
 • Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 pobierz
 • Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW2016 pobierz
 • Informacja o stosowaniu rekomendacji i zasad DPSN na GPW 2016 pobierz
 • Uzasadnienie nieopublikowania pliku audio z NWZ z dn. 18.05.2017 r. pobierz

Regulaminy

Rozwiń Zwiń
 • Regulamin obrad Walnego Zgromadzeni pobierz
 • Regulamin zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu
  przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej pobierz
 • Regulamin Rady Nadzorczej pobierz
 • Regulamin Zarządu pobierz
 • Regulamin Komitetu Audytu pobierz
 • Regulamin zapobiegania konfliktom interesów członków organów pobierz

Polityki i zasady

Rozwiń Zwiń
 • Polityka wynagrodzeń członków organów spółki pobierz
 • Polityka różnorodności pobierz
 • Polityka działań sponsoringowych pobierz
 • Polityka Środowiskowa pobierz
 • Polityka BHP pobierz
 • Polityka Zaangażowania Społecznego pobierz
 • Polityka Praw Człowieka pobierz
 • Polityka Komunikacji Marketingowej pobierz
 • Procedura zgłoszeń naruszeń pobierz
 • Program antykorupcyjny Grupy Unimot pobierz
 • Kodeks etyki Grupy Unimot pobierz

Sprawozdania RN i Komitetu Audyt

Rozwiń Zwiń
 • Sprawozdanie RN za 2023 r. pobierz
 • Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2023 r. pobierz
 • Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2023 pobierz
 • Sprawozdanie RN za 2022 r. pobierz
 • Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2022 r. pobierz
 • Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2022 pobierz
 • Raport KSUA 3000 – Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach – 2022 r. pobierz
 • Sprawozdanie RN za 2021 r. pobierz
 • Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2021 r. pobierz
 • Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2021 pobierz
 • Raport KSUA 3000 – Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach – 2021 r. pobierz
 • Sprawozdanie RN za 2020 r. pobierz
 • Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2020 r. pobierz
 • Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2019-2020 pobierz
 • Raport KSUA 3000 – Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach – 2019-2020 r. pobierz
 • Sprawozdanie RN za 2019 r. pobierz
 • Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2019 r. pobierz
 • Sprawozdanie RN za 2018 r. pobierz
 • Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2018 r. pobierz
 • Sprawozdanie RN za 2017 r. pobierz
 • Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2017 r. pobierz
 • Sprawozdanie RN za 2016 r. pobierz
 • Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2016 r. pobierz

Program motywacyjny dla Zarządu

Rozwiń Zwiń
 • System premiowy dla Członków Zarządu Unimot S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Unimot S.A. nr 2/11/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. pobierz
 • Przywrócenie Systemu premiowego dla Członków Zarządu Spółki pobierz
 • Realizacja systemu premiowego jest przedstawiona w Sprawozdaniach RN o wynagrodzeniach w zakładce:  Ład korporacyjny

Pozostałe

Rozwiń Zwiń
 • Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2021 r. pobierz
 • Podział kompetencji Zarządu pobierz
 • Kodeks partnerów biznesowych pobierz