Menu

Benefity

Będąc Członkiem UNIMOT Klub+ możesz skorzystać z szeregu atrakcyjnych benefitów w zależności od poziomu członkostwa. 

Zniżka na panele fotowoltaiczne AVIA Solar tak tak tak
Zniżka na instalację przydomową i gaz LPG tak tak tak
Benefity na jeden  z abonamentów w Parkiet.com, Stockwatch.pl, Strefainwestorow.pl tak tak tak
Zniżka na członkostwo w SII Zniżka 35% Bezpłatne (poziom podstawowy) Bezpłatne (poziom rozszerzony)
Zniżka na udział w Konferencji WallStreet Zniżka 100 zł Zniżka 150 zł Bezpłatny (opcja SILVER)

Zniżka 300 zł (opcja GOLD)

Zniżki na konferencje i szkolenia edukacyjne tak tak
Ubezpieczenie Uczestnika od: NNW i OC tak

 

Zniżka na instalację paneli fotowoltaicznych AVIA Solar

Rozwiń Zwiń
 • W wysokości 20% na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych AVIA Solar.
 • Może być wykorzystana tylko jeden raz.
 • Zasięg terytorialny obowiązywania Benefitu ograniczony jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji znajduje się w Katalogu Benefitów [link]

Zniżka na zakup i montaż instalacji zbiornikowej na gaz płynny LPG

Rozwiń Zwiń
 • W wysokości 10% na montaż instalacji i zbiornika oraz zakup osprzętu zbiornika LPG będącego w ofercie Organizatora. Zniżka dotyczy modelu współpracy: „Instalacja w dzierżawie”.
 • Może być wykorzystana tylko jeden raz.
 • Zasięg terytorialny obowiązywania Benefitu obejmuje obszar działalności prowadzonej przez UNIMOT S.A. w zakresie instalacji i obsługi przydomowych instalacji grzewczych LPG. Dokładny Zakres terytorialny działalności jest określony na mapie.
 • Dotyczy osób fizycznych wyłącznie do zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych.

Więcej informacji znajduje się w Katalogu Benefitów [link]

Zniżka na gaz płynny LPG tankowany do instalacji zbiornikowych

Rozwiń Zwiń
 • W wysokości 15% od wartości netto gazu LPG.
 • Ma charakter ciągły i może być wykorzystana wielokrotnie w trakcie Członkostwa w Klubie.
 • Dotyczy wszystkich Członków Klubu bez względu na wcześniejszą współpracę z UNIMOT S.A. lub innymi dystrybutorami gazu LPG.
 • Zasięg terytorialny obowiązywania Benefitu obejmuje obszar działalności prowadzonej przez UNIMOT S.A. w zakresie instalacji i obsługi przydomowych instalacji grzewczych LPG. Dokładny Zakres terytorialny działalności jest określony na mapie.
 • Dotyczy osób fizycznych wyłącznie do zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych.

Więcej informacji znajduje się w Katalogu Benefitów [link]

Zniżka na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidulanych

Rozwiń Zwiń
 • Może zostać wykorzystana raz na 12 miesięcy w trakcie Członkostwa w Klubie.
 • Po upłynięciu 12 miesięcy od aktywacji Benefitu Członek Klubu może ponownie go aktywować w wersji tej samej bądź innej.
 • Wartość zniżek zależy od poziomu członkostwa w Klubie:

      Dla członków na poziomie Red+ – 35% zniżki na członkostwo w SII na wybrany poziom członkostwa w SII – podstawowy lub rozszerzony.

      Dla członków na poziomie Silver+- Bezpłatne członkostwo w SII na poziomie członkostwa w SII podstawowym.

       Dla członków na poziomie VIP+ – Bezpłatne członkostwo na poziomie członkostwa w SII rozszerzonym.

Więcej informacji znajduje się w Katalogu Benefitów [link]

Zniżka na udział w Konferencji WallStreet

Rozwiń Zwiń
 • Może zostać wykorzystana przez Członka Klubu raz na 12 miesięcy przez cały okres jego Członkostwa w Klubie.
 • Po upłynięciu 12 miesięcy od aktywacji Benefitu Członek Klubu może ponownie go aktywować w wersji tej samej bądź innej.
 • Wartość zniżek zależy od poziomu członkostwa w Klubie:

      Dla członków na poziomie Red+ – 100 zł zniżki (od ceny standardowej dla nie członków) na udział w Konferencji WallStreet w wersji online lub w opcji Silver lub Gold (opcja pełna) w przypadku Konfernecji WallStreet stacjonarnej.

      Dla członków na poziomie Silver+- 150 zł zniżki (od ceny standardowej dla nie członków) na udział w Konferencji WallStreet w wersji online lub w opcji Silver lub Gold (opcja pełna) w przypadku Konfernecji WallStreet stacjonarnej.

       Dla członków na poziomie VIP+ – Bezpłatny udział w Konferencji WallStreet w wersji online lub w opcji Silver (opcja pełna) w przypadku Konfernecji WallStreet stacjonarnej lub 300 zł zniżki w opcji pełnej GOLD od ceny standardowej dla nie członków.

Więcej informacji znajduje się w Katalogu Benefitów [link]

Zniżka na abonament jednego z partnerskich mediów giełdowych (Partnerzy)

Rozwiń Zwiń
 • Zniżka na zakup lub przedłużenie abonamentu u jednego z Partnerów:

1. e-Kiosk – zniżka w wysokości 35% na zakup e-abonamentu  gazety giełdowej i inwestorów „Parkiet”.

2. Stockwatch.pl – zniżka w wysokości 35% na zakup abonamentu Stockwatch.pl.

3. Strefainwestorow.pl – przedłużenie posiadanego abonamentu w Strefainwestorow.pl o 20% czasu lub zakup abonamentu po cenie cennikowej z jednoczesnym przedłużeniem jego czasu trwania o 20%.

 • Członek Klubu może wykorzystać tylko jedną zniżkę lub przedłużenie abonamentu u jednego z Partnerów.
 • Zniżka może zostać wykorzystana przez Członka Klubu raz na 12 miesięcy przez cały okres jego Członkostwa w Klubie.
 • Po upłynięciu 12 miesięcy od aktywacji Benefitu Członek Klubu może ponownie go aktywować w wersji tej samej bądź innej, u tego samego lub innego Partnera.

Więcej informacji znajduje się w Katalogu Benefitów [link]

Zniżki na szkolenia i konferencje o tematyce inwestycyjnej lub okołoinwestycyjnej

Rozwiń Zwiń
 • Benefit tylko dla członków Klubu z poziomu: Silver+ i VIP+
 • Wysokość zniżki będzie ustalana każdorazowo w zależności od kosztów szkolenia bądź konferencji oraz preferencji Organizatora. Organizator może podjąć decyzję o sfinansowaniu całego szkolenia lub konferencji, czyli zaoferować zniżkę w wysokości 100%.

 

 

Ubezpieczenie NNW i OC w życiu prywatnym

Rozwiń Zwiń
 • Benefit tylko dla członków Klubu z poziomu: VIP+
 • W zakresie ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Klauzul dodatkowych przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego zgodnie z OWU.
 • W zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialność Cywilna osób fizycznych w życiu prywatnym przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego.
 • Ubezpieczający – Unimot S.A.
 • Ubezpieczony –  uczestnik Klubu.
 • Polisa miesięczna i odnawiana w kolejnym miesiącu – zostaje zachowana ciągłość ubezpieczenia.
 • Polisa obowiązuje podczas całego członkostwa w Klubie.
 • Ubezpieczony otrzymuje drogą mailową Certyfikat potwierdzający objecie ubezpieczeniem Klubowicza.
 • Uczestnik Klubu, aby zostać ubezpieczonym musi wyrazić zgodę na przekazanie swoich danych osobowych do podmiotów współpracujących w zakresie ubezpieczenia:

          TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 66, KRS 0000171062. Podmiot nadzorowany przez KNF.

          Phinance S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franciszka Ratajczaka 19, KRS: 0000312494. Podmiot nadzorowany przez KNF.

Więcej informacji znajduje się w Katalogu Benefitów [link]

Poza powyższymi benefitami przygotowaliśmy także dodatkowe atrakcje. Śledź informacje o UNIMOT Klub+, by móc z nich skorzystać! A bezpośrednio po dołączeniu do Klubu oczekuj od nas przesyłki powitalnej!

Z benefitów możesz skorzystać logując się do swojego konta klubowego tutaj [link do logowania]

Szczegółowy opis i zasady korzystania z benefitów znajdują się w Katalogu Benefitów [link do załącznika 1 do Regulaminu]

Jeśli jesteś rezydentem podatkowym Polski, w przypadku skorzystania z benefitu nie musisz się martwić o podatki – w przypadku, gdy benefit jest przychodem (z podatkowego punktu widzenia), UNIMOT zapewnia środki i wpłaca je jako płatnik tytułem podatku do właściwego urzędu skarbowego.

Preferencyjne warunki oferowane przez Domy Maklerskie Współpracujące

X [liczba DM, które zaoferują] domy maklerskie, z którymi współpracujemy przy Klubie, oferują Członkom UNIMOT Klub+ preferencyjne warunki prowadzenia rachunku.

Dom Maklerski BOŚ S.A. – m.in. [tutaj trzeba porównać ofertę standardową z tym co podesłał BOŚ i wypisać odpowiednie rzeczy]. Żeby zapoznać się z pełnym zakresem oferty przejdź tutaj [odpowiedni link do BOŚ]