Menu

Benefity

Będąc Członkiem UNIMOT Klub+ możesz skorzystać z szeregu atrakcyjnych benefitów w zależności od poziomu członkostwa. W celu skorzystania z Benefitu należy go aktywować po zalogowaniu w aplikacji dla Członków Klubu.

Zwrot kosztu tankowania na stacjach AVIA

Rozwiń Zwiń

Sposób realizacji:

 • Członek Klubu otrzymuje możliwość jednorazowego skorzystania z możliwości zwrotu kosztu za paliwo zatankowane na stacjach paliw AVIA znajdujących się na terytorium Polski.
 • W celu skorzystania z Benefitu należy zatankować paliwo na stacji paliw AVIA, a następnie wejść na stronę www.unimotklubplus.pl/logowanie, logując się w aplikacji dla Członka Klubu, po czym wybrać Benefit z dostępnej listy.
 • Zwrot kosztów paliwa dotyczy oleju napędowego, benzyny lub LPG w maksymalnej ilości 50 litrów wybranego paliwa.
 • Zwrot kosztów paliwa może zostać zrealizowany w terminie obowiązywania Katalogu Benefitów.
 • Benefit nie może zostać zrealizowany w ramach ani na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Członka Klubu.

Zniżka na zakup i montaż instalacji zbiornikowej na gaz płynny LPG

Rozwiń Zwiń
 • W wysokości 10% na montaż instalacji i zbiornika oraz zakup osprzętu zbiornika LPG będącego w ofercie UNIMOT S.A. Zniżka dotyczy modelu współpracy: „Instalacja w dzierżawie”.
 • Może być wykorzystana tylko jeden raz.
 • Zasięg terytorialny obowiązywania Benefitu obejmuje obszar działalności prowadzonej przez UNIMOT S.A. w zakresie instalacji i obsługi przydomowych instalacji grzewczych LPG. Dokładny Zakres terytorialny działalności jest określony na mapie.
 • Dotyczy osób fizycznych wyłącznie do zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych.

Więcej informacji znajduje się w Katalogu Benefitów.

Zniżka na gaz płynny LPG tankowany do instalacji zbiornikowych

Rozwiń Zwiń
 • W wysokości 15% od wartości netto gazu LPG.
 • Ma charakter ciągły i może być wykorzystana wielokrotnie w trakcie Członkostwa w Klubie.
 • Dotyczy wszystkich Członków Klubu bez względu na wcześniejszą współpracę z UNIMOT S.A. lub innymi dystrybutorami gazu LPG.
 • Zasięg terytorialny obowiązywania Benefitu obejmuje obszar działalności prowadzonej przez UNIMOT S.A. w zakresie instalacji i obsługi przydomowych instalacji grzewczych LPG. Dokładny Zakres terytorialny działalności jest określony na mapie.
 • Dotyczy osób fizycznych wyłącznie do zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych.

Więcej informacji znajduje się w Katalogu Benefitów.

Zniżka na abonament jednego z partnerskich mediów giełdowych

Rozwiń Zwiń
 • Zniżka na zakup lub przedłużenie abonamentu u jednego z partnerów:

e-Kiosk/Parkiet – zniżka w wysokości 15% na jednorazowe zamówienie e-abonamentu  czasopism z dowolną ilością zakupów w ramach katalogu e-kiosk.pl. w tym: „Parkiet”, „Akcjonariusz”, „Puls Biznesu”, „Gazeta Prawna”, „Forbs”.

Stockwatch.pl – zniżka w wysokości 35% na zakup abonamentu: Strefa Premium Portalu Stockwatch.pl

Strefainwestorow.pl – przedłużenie abonamentu w Strefainwestorow.pl o 20% czasu

 • Członek Klubu może wykorzystać tylko jedną zniżkę lub przedłużenie abonamentu u jednego z partnerów.
 • Zniżka może zostać wykorzystana przez Członka Klubu raz na 12 miesięcy przez cały okres jego Członkostwa w Klubie.

Więcej informacji znajduje się w Katalogu Benefitów.

Zniżka na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidulanych

Rozwiń Zwiń
 • Może zostać wykorzystana raz na 12 miesięcy w trakcie Członkostwa w Klubie.
 • Dotyczy opcji członkostwa rocznego.
 • Wartość zniżek zależy od poziomu członkostwa w Klubie:

Red+: 35% zniżki na członkostwo w SII na wybrany poziomie

Silver+: bezpłatne członkostwo w SII na poziomie podstawowym

VIP+: bezpłatne członkostwo na poziomie rozszerzonym

Więcej informacji znajduje się w Katalogu Benefitów.

Zniżka na udział w Konferencji WallStreet

Rozwiń Zwiń
 • Może zostać wykorzystana przez Członka Klubu raz na 12 miesięcy przez cały okres jego Członkostwa w Klubie.
 • Wartość zniżek zależy od poziomu członkostwa w Klubie:

Red+: 100 zł zniżki na udział w Konferencji WallStreet w jednej z opcji opcji: Silver, Gold, online

Silver+: 150 zł zniżki na udział w Konferencji WallStreet w jednej z opcji: Silver, Gold, online

VIP+: bezpłatny udział w Konferencji WallStreet w jednej z opcji: Silver, online  lub 300 zł zniżki w jednej z opcji: Gold, online

Więcej informacji znajduje się w Katalogu Benefitów.

Zniżki na szkolenia i konferencje o tematyce inwestycyjnej lub okołoinwestycyjnej

Rozwiń Zwiń
 • Benefity i wysokość zniżek mogą być uzależnione od poziomu członkostwa
 • Wysokość zniżki będzie ustalana każdorazowo w zależności od kosztów szkolenia bądź konferencji oraz preferencji UNIMOT S.A. (spółka może podjąć decyzję o sfinansowaniu całego szkolenia lub konferencji, czyli zaoferować zniżkę w wysokości 100%).
 • Informacje o Beneficie będą przekazywane Członkom Klubu drogą elektroniczną.

Więcej informacji znajduje się w Katalogu Benefitów.

Ubezpieczenie NNW i OC w życiu prywatnym

Rozwiń Zwiń
 • Benefit tylko dla członków Klubu z poziomu VIP+
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków („NNW”) oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym („OC”).
 • Suma Ubezpieczenia wynosi odpowiednio:
  ­ NNW: 50 000 zł,
  ­ OC: 50 000 zł.
 • Ubezpieczenia stanową pakiet ubezpieczeń i nie ma możliwości skorzystania rozłącznie z któregoś z nich.
 • Ubezpieczającym – opłacającym w pełni składkę na ubezpieczenie, jest UNIMOT S.A.
 • Ubezpieczonym jest Członek Klubu.
 • Członek Klubu może korzystać z ubezpieczenia przez cały okres członkostwa w Klubie.
 • Benefit nie zawiera ograniczeń wiekowych wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Szczegóły ubezpieczenia NNW:

 • Zakres obowiązywania ubezpieczenia – cały świat.
 • Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków.
 • Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela są wskazane w OWU: UZTUW/OWU/DIM/210/01.11.2008/DU.
 • W przypadku śmierci Ubezpieczonego w skutek nieszczęśliwego wypadku świadczenie otrzymuje osoba uprawniona – osobiście wskazana przez Ubezpieczonego do Phinance S.A. W przypadku braku wskazania tej osoby – do odbioru świadczenia upoważnieni są według następującej kolejności: małżonek, dzieci, rodzice, inni spadkobiercy ustawowi.
 • Ubezpieczenie obejmuje:
  • ­trwały uszczerbek na zdrowiu i śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • dzienne świadczenie szpitalne,
  • koszty leczenia,
  • koszty przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych,
  • koszty rehabilitacji.

Szczegóły ubezpieczenia OC:

 • Zakres obowiązywania ubezpieczenia – Polska.
 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego oraz osób bliskich, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, za szkody na osobie lub szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego (OC delikt) w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym do wykonywania czynności życia prywatnego, w granicach określonych przez prawo.
 • Odpowiedzialność cywilna, obejmuje szkody w szczególności m.in.:
  • powstałe w związku z czynem niedozwolonym w życiu prywatnym,
  • powstałe w związku z posiadaniem domu jednorodzinnego lub mieszkania,
  • powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportu,
  • spowodowane przez pomoc domową, zatrudnioną na podstawie umowy, w związku z wykonywaniem zleconych czynności,
  • spowodowane w związku z ustawową opieką Ubezpieczonego nad dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi, zamieszkałymi, razem z Ubezpieczonym,
  • spowodowane przez zwierzęta domowe będące własnością Ubezpieczonego za wyjątkiem psów o widocznych cechach ras psów uznawanych za agresywne,
  • powstałe w mieniu osób trzecich, spowodowane wskutek zalania z urządzeń lub instalacji wodociągowej, grzewczej lub klimatyzacyjnej.

W ramach udzielenia benefitu Organizator współpracuje z:

 • TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 66, KRS 0000171062. Podmiot nadzorowany przez KNF.
 • Phinance S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franciszka Ratajczaka 19, KRS: 0000312494. Podmiot nadzorowany przez KNF.

Więcej informacji znajduje się w Katalogu Benefitów.

Dodatkowy profit dla członków Klubu - Częściowy zwrot kosztów paliwa/dojazdu na Konferencję WallStreet27

Rozwiń Zwiń

Dla klubowiczów, którzy przyjadą na Konferencję WallStreet27 w Karpaczu.

Częściowy zwrotu kosztów poniesionych za zatankowane paliwo na stacjach AVIA.

 • częściowy zwrot za zatankowanie 100 l dowolnego paliwa w  wysokości 15gr za 1 litr, dopuszczalne jest łączne tankowanie benzyny i LPG;
 • tankowanie może nastąpić przed dniem Konferencji;
 • zwrot kosztów za zakupioną kawę;
 • w celu skorzystania z profitu należy dostarczyć na stoisko spółki nr 16 na Konferencji paragonu ze stacji;
 • faktury na firmę nie będą honorowane.

Dodatkowy profit dla członków Klubu - webinary szkoleniowe dla członków Klubu

Rozwiń Zwiń

Materiały edukacyjne Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Nagrania z warsztatów „Psychologia Rynków Finansowych – dlaczego tak trudno być skutecznym inwestorem?”

 • Jak wygląda „typowy” cykl życia inwestora;
 • Dlaczego inwestowanie może prowadzić do długotrwałego stresu?;
 • Ja „logiczne” kontra ja „nieracjonalne”;
 • 7 grzechów głównych inwestora.

Żeby obejrzeć nagrania należy w naszej aplikacji klubowej, po zalogowaniu, aktywować odpowiedni benefit – po jego aktywacji otrzymacie Państwo e-mailowo link do wybranego nagrania.

Dodatkowy profit dla członków Klubu - Kurs "Psychologia Inwestowania"

Rozwiń Zwiń

Kurs on-line autorstwa Grzegorza Zalewskiego, znanego analityka, autora i wykładowcy z zakresu rynków finansowych i psychologii inwestowania.

Organizatorem kursu jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://edu.sii.org.pl/product/psychologia-inwestowania/

Żeby obejrzeć kurs należy w naszej aplikacji klubowej, po zalogowaniu, aktywować odpowiedni benefit – po jego aktywacji otrzymacie Państwo e-mailowo kod aktywacyjny.

Dodatkowy profit dla członków Klubu - Spotkanie z Członkiem Zarządu

Rozwiń Zwiń

O terminie spotkań z Członkiem Zarządu członkowie Klubu są informowani drogą mailową.

Dotychczas odbyły się dwa spotkania online:

 • 27 maja 2021, godz. 11.00, online.  W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Zarządu, Adam Sikorski i zespół IR.
 • 23 grudnia 2021, godz. 17:00, online. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Zarządu, Adam Sikorski i zespół IR.

Na spotkaniach jest możliwość zadawania pytań oraz prowadzenie luźniej dyskusji.

Poza powyższymi benefitami przygotowujemy także dodatkowe atrakcje. Śledź informacje o UNIMOT Klub+, by móc z nich skorzystać! A bezpośrednio po dołączeniu do Klubu oczekuj od nas przesyłki powitalnej!

 • Z benefitów możesz skorzystać logując się do swojego konta klubowego – otrzymasz dostęp z dniem dołączenia do Klubu
 • Szczegółowy opis i zasady korzystania z benefitów znajdują się w Katalogu Benefitów

Jeśli jesteś rezydentem podatkowym Polski, w przypadku skorzystania z benefitu nie musisz się martwić o podatki – w przypadku, gdy benefit jest przychodem (z podatkowego punktu widzenia), UNIMOT zapewnia środki i wpłaca je jako płatnik tytułem podatku do właściwego urzędu skarbowego.