Menu

Benefity

Będąc Członkiem UNIMOT Klub+ możesz skorzystać z szeregu atrakcyjnych benefitów w zależności od poziomu członkostwa. W celu skorzystania z Benefitu należy go aktywować po zalogowaniu w aplikacji dla Członków Klubu.

 

Zwrot kosztu tankowania na stacjach AVIA

Rozwiń Zwiń

Sposób realizacji:

 • Członek Klubu otrzymuje możliwość jednorazowego skorzystania ze zwrotu kosztu za paliwo zatankowane na stacjach paliw AVIA znajdujących się na terytorium Polski.
 • W celu skorzystania z Benefitu należy zatankować paliwo na stacji paliw AVIA, a następnie wejść na stronę www.unimotklubplus.pl/logowanie, logując się w aplikacji dla Członka Klubu, po czym wybrać Benefit z dostępnej listy.
 • Zwrot kosztów paliwa dotyczy oleju napędowego lub benzyny lub LPG w maksymalnej ilości 50 litrów wybranego jednego rodzaju paliwa.
 • Zwrot kosztów paliwa może zostać zrealizowany w terminie obowiązywania Katalogu Benefitów.
 • Benefit nie może zostać zrealizowany w ramach ani na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Członka Klubu.

Częściowy zwrot kosztu tankowania na stacjach AVIA

Rozwiń Zwiń

Sposób realizacji:

 • Jubileuszowy benefit na trzylecie Klubu.
 • Członek Klubu, który miał aktywny status 01.02.2024 r.  otrzymuje możliwość jednorazowego skorzystania z częściowego zwrotu kosztu za paliwo zatankowane na stacjach paliw AVIA znajdujących się na terytorium Polski.
 • W celu skorzystania z Benefitu należy zatankować paliwo na stacji paliw AVIA, a następnie wejść na stronę www.unimotklubplus.pl/logowanie, logując się w aplikacji dla Członka Klubu, po czym wybrać Benefit z dostępnej listy.
 • Zwrot kosztów paliwa dotyczy oleju napędowego lub benzyny i LPG w maksymalnej ilości 50 litrów w kwocie 3,00zł za 1 l wybranego paliwa, nie więcej niż poniesiony koszt.
 • Benefit będzie udostępniony w okresie: od 01.02.2024 r.  do 30.04.2024 r. i tylko w tym terminie będzie można go aktywować.
 • Zwrot kosztów paliwa może zostać zrealizowany w terminie obowiązywania Katalogu Benefitów.
 • Benefit nie może zostać zrealizowany w ramach ani na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Członka Klubu.

Zniżka na zakup i montaż instalacji zbiornikowej na gaz płynny LPG

Rozwiń Zwiń
 • W wysokości 10% na montaż instalacji i zbiornika oraz zakup osprzętu zbiornika LPG będącego w ofercie UNIMOT S.A. Zniżka dotyczy modelu współpracy: „Instalacja w dzierżawie”.
 • Może być wykorzystana tylko jeden raz.
 • Zasięg terytorialny obowiązywania Benefitu obejmuje obszar działalności prowadzonej przez UNIMOT S.A. w zakresie instalacji i obsługi przydomowych instalacji grzewczych LPG. Dokładny Zakres terytorialny działalności jest określony na mapie.
 • Dotyczy osób fizycznych wyłącznie do zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych.

Zniżka na gaz płynny LPG tankowany do instalacji zbiornikowych

Rozwiń Zwiń
 • W wysokości 15% od wartości netto gazu LPG.
 • Ma charakter ciągły i może być wykorzystana wielokrotnie w trakcie Członkostwa w Klubie.
 • Dotyczy wszystkich Członków Klubu bez względu na wcześniejszą współpracę z UNIMOT S.A. lub innymi dystrybutorami gazu LPG.
 • Zasięg terytorialny obowiązywania Benefitu obejmuje obszar działalności prowadzonej przez UNIMOT S.A. w zakresie instalacji i obsługi przydomowych instalacji grzewczych LPG. Dokładny Zakres terytorialny działalności jest określony na mapie.
 • Dotyczy osób fizycznych wyłącznie do zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych.

Zniżka na abonament jednego z partnerskich mediów giełdowych

Rozwiń Zwiń
 • Zniżka na zakup lub przedłużenie abonamentu u jednego z partnerów:

e-Kiosk/Parkiet – zniżka w wysokości 15% na jednorazowe zamówienie e-abonamentu  czasopism z dowolną ilością zakupów w ramach katalogu e-kiosk.pl. w tym: „Parkiet”, „Akcjonariusz”, „Puls Biznesu”, „Gazeta Prawna”, „Forbs”.

Stockwatch.pl – zniżka w wysokości 35% na zakup abonamentu: Strefa Premium Portalu Stockwatch.pl

Strefainwestorow.pl – przedłużenie abonamentu w Strefainwestorow.pl o 20% czasu

 • Członek Klubu może wykorzystać tylko jedną zniżkę lub przedłużenie abonamentu u jednego z partnerów.
 • Zniżka może zostać wykorzystana przez Członka Klubu raz na 12 miesięcy przez cały okres jego Członkostwa w Klubie.

Zniżka na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidulanych

Rozwiń Zwiń
 • Może zostać wykorzystana raz na 12 miesięcy w trakcie Członkostwa w Klubie.
 • Dotyczy opcji członkostwa rocznego.
 • Wartość zniżek zależy od poziomu członkostwa w Klubie:

Red+: 35% zniżki na członkostwo w SII na wybrany poziomie

Silver+: bezpłatne członkostwo w SII na poziomie podstawowym

VIP+: bezpłatne członkostwo na poziomie rozszerzonym

Zniżka na udział w Konferencji WallStreet

Rozwiń Zwiń
 • Może zostać wykorzystana przez Członka Klubu raz na 12 miesięcy przez cały okres jego Członkostwa w Klubie.
 • Wartość zniżek zależy od poziomu członkostwa w Klubie:

Red+: 100 zł zniżki na udział w Konferencji WallStreet w jednej z opcji opcji: Silver, Gold, online

Silver+: 150 zł zniżki na udział w Konferencji WallStreet w jednej z opcji: Silver, Gold, online

VIP+: bezpłatny udział w Konferencji WallStreet w jednej z opcji: Silver, online  lub 300 zł zniżki w jednej z opcji: Gold, online

Zniżki na szkolenia i konferencje o tematyce inwestycyjnej lub okołoinwestycyjnej

Rozwiń Zwiń
 • Benefity i wysokość zniżek mogą być uzależnione od poziomu członkostwa
 • Wysokość zniżki będzie ustalana każdorazowo w zależności od kosztów szkolenia bądź konferencji oraz preferencji UNIMOT S.A. (spółka może podjąć decyzję o sfinansowaniu całego szkolenia lub konferencji, czyli zaoferować zniżkę w wysokości 100%).
 • Informacje o Beneficie będą przekazywane Członkom Klubu drogą elektroniczną.

Ubezpieczenie NNW i OC w życiu prywatnym

Rozwiń Zwiń
 • Benefit tylko dla członków Klubu z poziomu VIP+
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków („NNW”) oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym („OC”).
 • Suma Ubezpieczenia wynosi odpowiednio:
  ­ NNW: 100 000 zł,
  ­ OC: 100 000 zł.
 • Ubezpieczenia stanową pakiet ubezpieczeń i nie ma możliwości skorzystania rozłącznie z któregoś z nich.
 • Ubezpieczającym – opłacającym w pełni składkę na ubezpieczenie, jest UNIMOT S.A.
 • Ubezpieczonym jest Członek Klubu.
 • Członek Klubu może korzystać z ubezpieczenia przez cały okres członkostwa w Klubie.
 • W celu kontynuacji ubezpieczenia i zachowania ciągłości ubezpieczenia należy ponownie aktywować benefit w ciągu pierwszych 13 dni ostatniego miesiąca obowiązywania obowiązującej polisy.
 • Benefit nie zawiera ograniczeń wiekowych.

Szczegóły ubezpieczenia NNW:

 • Zakres obowiązywania ubezpieczenia – cały świat.
 • Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków.
 • W przypadku śmierci Ubezpieczonego w skutek nieszczęśliwego wypadku świadczenie otrzymuje osoba uprawniona – osobiście wskazana przez Ubezpieczonego. W przypadku braku wskazania tej osoby – do odbioru świadczenia upoważnieni są według następującej kolejności: małżonek, dzieci, rodzice, inni spadkobiercy ustawowi.

Szczegóły ubezpieczenia OC:

 • Zakres obowiązywania ubezpieczenia – cały świat.
 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego

W ramach udzielenia benefitu Organizator współpracuje z:

 • Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem B 61605, siedziba główna: 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg działająca w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa. Podmiot nadzorowany przez KNF.
 • EIB S.A. Siedziba: Toruń, ul. Jęczmienna 21. KRS: 0000050455; Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS. Podmiot nadzorowany przez KNF.

Więcej informacji:

Dodatkowy profit dla członków Klubu - Częściowy zwrot kosztów paliwa/dojazdu na Konferencję WallStreet28

Rozwiń Zwiń

Dla klubowiczów, którzy przyjadą na Konferencję WallStreet28 w Karpaczu.

Częściowy zwrotu kosztów poniesionych za zatankowane paliwo na stacjach AVIA.

 • częściowy zwrot za zatankowanie do 50 l dowolnego jednego rodzaju paliwa w  wysokości 0,50zł/1l,
 • zwrot za zatankowane paliwo przed Konferencją tj. dniach 6 – 7 czerwca;
 • w celu skorzystania z profitu należy podczas Konferencji dostarczyć na stoisko Spółki paragon ze stacji i podać dane do przelewu i weryfikacji członkostwa w Klubie;
 • faktury na firmę nie będą honorowane.

Dodatkowy profit dla członków Klubu - webinary szkoleniowe dla członków Klubu

Rozwiń Zwiń

Materiały edukacyjne Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Nagrania z warsztatów „Psychologia Rynków Finansowych – dlaczego tak trudno być skutecznym inwestorem?”

 • Jak wygląda „typowy” cykl życia inwestora;
 • Dlaczego inwestowanie może prowadzić do długotrwałego stresu?;
 • Ja „logiczne” kontra ja „nieracjonalne”;
 • 7 grzechów głównych inwestora.

Żeby obejrzeć nagrania należy w naszej aplikacji klubowej, po zalogowaniu, aktywować odpowiedni benefit – po jego aktywacji otrzymacie Państwo e-mailowo link do wybranego nagrania.

Dodatkowy profit dla członków Klubu - Kurs "Psychologia Inwestowania"

Rozwiń Zwiń

Kurs on-line autorstwa Grzegorza Zalewskiego, znanego analityka, autora i wykładowcy z zakresu rynków finansowych i psychologii inwestowania.

Organizatorem kursu jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://edu.sii.org.pl/product/psychologia-inwestowania/

Żeby obejrzeć kurs należy w naszej aplikacji klubowej, po zalogowaniu, aktywować odpowiedni benefit – po jego aktywacji otrzymacie Państwo e-mailowo kod aktywacyjny.

Dodatkowy profit dla członków Klubu - Spotkanie z Członkiem Zarządu

Rozwiń Zwiń

O terminie spotkań z Członkiem Zarządu członkowie Klubu są informowani drogą mailową.

Dotychczas odbyły się dwa spotkania online:

 • 27 maja 2021, godz. 11.00, online.  W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Zarządu, Adam Sikorski i zespół IR.
 • 23 grudnia 2021, godz. 17:00, online. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Zarządu, Adam Sikorski i zespół IR.

Na spotkaniach jest możliwość zadawania pytań oraz prowadzenie luźniej dyskusji.

Poza powyższymi benefitami przygotowujemy także dodatkowe atrakcje. Śledź informacje o UNIMOT Klub+, by móc z nich skorzystać! A bezpośrednio po dołączeniu do Klubu oczekuj od nas przesyłki powitalnej!

 • Z benefitów możesz skorzystać logując się do swojego konta klubowego – otrzymasz dostęp z dniem dołączenia do Klubu
 • Szczegółowy opis i zasady korzystania z benefitów znajdują się w Regulaminie

Jeśli jesteś rezydentem podatkowym Polski, w przypadku skorzystania z benefitu nie musisz się martwić o podatki – w przypadku, gdy benefit jest przychodem (z podatkowego punktu widzenia), UNIMOT zapewnia środki i wpłaca je jako płatnik tytułem podatku do właściwego urzędu skarbowego.