Menu

Sprzedaż i dystrybucja

obrazek

Grupa UNIMOT  od 2013 r. aktywnie uczestniczy w rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce.  Obecnie pod marką AVIA prowadzimy sprzedaż i dystrybucję gazu w ramach własnej działalności oraz przez spółki zależne:

image

Dystrybucja gazu ziemnego

Jesteśmy właścicielami rozbudowywanej sieci dystrybucji gazu ziemnego, wraz z przyłączami i niezbędnym zapleczem technicznym.

Własna infrastruktura dystrybucyjna pozwala nam dostarczać gaz ziemny do odbiorców domowych i biznesowych. Gwarantujemy też ciągłość i bezpieczeństwo dostaw.

image

Regazyfikacja LNG

Dysponujemy trzema stacjami regazyfikacji gazu LNG, wraz z dedykowanymi im sieciami gazowymi, zlokalizowanymi w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim i podlaskim.

image

Obrót gazem ziemnym

Naszą ofertę ustalamy na podstawie taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zawierającej zasady rozliczeń, zbiór maksymalnych cen oraz stawek opłat za gaz ziemny. Szczegółowe propozycje dla odbiorcy końcowego, oprócz ceny i okresu trwania umowy, uwzględniają m.in. ilość i pobór paliwa gazowego oraz elastyczne terminy płatności.

Posiadamy koncesje na obrót gazem ziemnym na rynku krajowym i zagranicznym, dzięki czemu prowadzimy działalność handlową także za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii.