Menu

Walne Zgromadzenie

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2024

Rozwiń Zwiń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2021

Rozwiń Zwiń

Treść uchwał podjętych na ZWZ 20.05.2021 r.

Zapis obrad Walnego Zgromadzenia

 

ZWOŁANIE ZWZ – 20.05.2021 r.

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w związku z art. 402(1) § 1 i art. 402(2) KSH, Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 20 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 142A (budynek West Station I, XII piętro). Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00.

Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Reguły uczestnictwa opisane są w treści ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie transmitowane online:  link

Dokumenty opublikowane po ogłoszeniu ZWZ:

Raport bieżący 21/2021 – zgłoszenie kandydata

załącznik do raportu 21/2021

 

Raport bieżący 18/2021 – rezygnacja z kandydowania

Załącznik do raportu 18/2021

 

Informacja o sali obrad ZWZ

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i innymi dokumentami znajduje się w poniższych załącznikach:

Ogłoszenie ZWZ Unimot_20.05.2021

Projekty uchwał_ZWZ_2021

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Formularz ZWZ 2021

Raport roczny 2020 jednostkowy_23.03.2021

Sprawozdanie z badania JSF

Raport roczny 2020 skonsolidowany_23.03.2021

Sprawozdanie z badania SSF

Sprawozdanie Zarządu 2020_23.03.2021

Uchwala Zarządu podział zysku za 2020

Uchwała RN opinia nt. uchwał ZWZ

Sprawozdanie RN za 2020

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2019-2020

Sprawozdanie o wynagrodzeniach – Raport KSUA – 2019-2020

Sprawozdanie KA za 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 03 czerwca 2020

Rozwiń Zwiń

Dokumenty z odbytego posiedzenia ZWZ w dniu 03.06.2020 r.

Zapis obrad Walnego Zgromadzenia

Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia

ZWOŁANIE ZWZ – 03.06.2020 r.

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w związku z art. 402(1) § 1 i art. 402(2) KSH, Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 3 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro). Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00.

Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Reguły uczestnictwa opisane są w treści ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie transmitowane online.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i innymi dokumentami znajduje się w poniższych załącznikach.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 04 czerwca 2019

Rozwiń Zwiń

Dokumenty z odbytego posiedzenia ZWZ w dniu 04.06.2019 r.

ZWOŁANIE ZWZ – 04.06.2019 r.

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w związku z art. 402(1) § 1 i art. 402(2) KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 04 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro). Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i innymi dokumentami znajduje się w poniższych załącznikach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 7 września 2018

Rozwiń Zwiń

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021  § 1 i § 2 KSH i art. 4022  KSH oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza złożonym w trybie art. 400 § 1 i 2 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 7 września 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro) o godz. 10:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.

Dokumenty z odbytego posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 17 maja 2018

Rozwiń Zwiń

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w związku z art. 4021 § 1 i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 17 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro). Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.

Dokumenty z odbytego posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 20 czerwca 2017

Rozwiń Zwiń

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 § 1 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 20 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Częstochowie, przy ul. Dekabrystów 41 B. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 18 maja 2017

Rozwiń Zwiń

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 § 1 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 18 maja 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Częstochowie, przy ul. Dekabrystów 41 B. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11:00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 24 października 2016

Rozwiń Zwiń

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 § 1 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 24 października 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Częstochowie, przy ul. Torowej 3 B. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 13.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach.

NWZA – podjęte uchwały i jednolity tekst Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 2 czerwca 2016

Rozwiń Zwiń

Zarząd UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerklańskiej nr 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną Spółką) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402§ 1, art. 4022 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które obędzie się w dniu 2 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w Częstochowie, przy ul. Torowej 3 B.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 22 czerwca 2015

Rozwiń Zwiń

Zarząd UNIMOT Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w Częstochowie, przy ul. Torowej 3 B.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 7 października 2014

Rozwiń Zwiń

Zarząd UNIMOT GAZ S.A. z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7 października 2014 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 27 czerwca 2014

Rozwiń Zwiń

Zarząd UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 16 stycznia 2014

Rozwiń Zwiń

Zarząd UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2014 roku o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 25 października 2013

Rozwiń Zwiń

Zarząd UNIMOT GAZ S.A. z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 25 października 2013 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

Ordinary General Meeting - 27 czerwca 2013

Rozwiń Zwiń

Zarząd UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2 a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 12 grudnia 2012

Rozwiń Zwiń

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 12 grudnia 2012 r., złożonego w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd Spółki Unimot Gaz S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następującą sprawę:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki dodał ją do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu znajduje się aktualny, uzupełniony przez Zarząd Spółki porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, uwzględniające zmiany zaproponowane przez akcjonariusza.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 12 grudnia 2012

Rozwiń Zwiń

Zarząd Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2012 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.