Menu

Walne Zgromadzenie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Rozwiń Zwiń

ZWOŁANIE ZWZ – 20.05.2021 r.

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w związku z art. 402(1) § 1 i art. 402(2) KSH, Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 20 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 142A (budynek West Station I, XII piętro). Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00.

Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Reguły uczestnictwa opisane są w treści ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie transmitowane online.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i innymi dokumentami znajduje się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie ZWZ Unimot_20.05.2021

Projekty uchwał_ZWZ_2021

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Formularz ZWZ 2021

Raport roczny 2020 jednostkowy_23.03.2021

Sprawozdanie z badania JSF

Raport roczny 2020 skonsolidowany_23.03.2021

Sprawozdanie z badania SSF

Sprawozdanie Zarządu 2020_23.03.2021

Uchwala Zarządu podział zysku za 2020

Uchwała RN opinia nt. uchwał ZWZ

Sprawozdanie RN za 2020

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2019-2020

Sprawozdanie o wynagrodzeniach – Raport KSUA – 2019-2020

Sprawozdanie KA za 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 03 czerwca 2020

Rozwiń Zwiń

Dokumenty z odbytego posiedzenia ZWZ w dniu 03.06.2020 r.

Zapis obrad Walnego Zgromadzenia

Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia

ZWOŁANIE ZWZ – 03.06.2020 r.

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w związku z art. 402(1) § 1 i art. 402(2) KSH, Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 3 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro). Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00.

Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Reguły uczestnictwa opisane są w treści ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie transmitowane online.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i innymi dokumentami znajduje się w poniższych załącznikach.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 04 czerwca 2019

Rozwiń Zwiń

Dokumenty z odbytego posiedzenia ZWZ w dniu 04.06.2019 r.

ZWOŁANIE ZWZ – 04.06.2019 r.

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w związku z art. 402(1) § 1 i art. 402(2) KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 04 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro). Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i innymi dokumentami znajduje się w poniższych załącznikach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 7 września 2018

Rozwiń Zwiń

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021  § 1 i § 2 KSH i art. 4022  KSH oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza złożonym w trybie art. 400 § 1 i 2 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 7 września 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro) o godz. 10:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.

Dokumenty z odbytego posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 17 maja 2018

Rozwiń Zwiń

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w związku z art. 4021 § 1 i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 17 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro). Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.

Dokumenty z odbytego posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 20 czerwca 2017

Rozwiń Zwiń

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 § 1 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 20 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Częstochowie, przy ul. Dekabrystów 41 B. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 18 maja 2017

Rozwiń Zwiń

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 § 1 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 18 maja 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Częstochowie, przy ul. Dekabrystów 41 B. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11:00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 24 października 2016

Rozwiń Zwiń

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 § 1 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 24 października 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Częstochowie, przy ul. Torowej 3 B. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 13.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach.

NWZA – podjęte uchwały i jednolity tekst Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 2 czerwca 2016

Rozwiń Zwiń

Zarząd UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerklańskiej nr 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną Spółką) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402§ 1, art. 4022 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które obędzie się w dniu 2 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w Częstochowie, przy ul. Torowej 3 B.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 22 czerwca 2015

Rozwiń Zwiń

Zarząd UNIMOT Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w Częstochowie, przy ul. Torowej 3 B.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 7 października 2014

Rozwiń Zwiń

Zarząd UNIMOT GAZ S.A. z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7 października 2014 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 27 czerwca 2014

Rozwiń Zwiń

Zarząd UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 16 stycznia 2014

Rozwiń Zwiń

Zarząd UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2014 roku o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 25 października 2013

Rozwiń Zwiń

Zarząd UNIMOT GAZ S.A. z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 25 października 2013 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

Ordinary General Meeting - 27 czerwca 2013

Rozwiń Zwiń

Zarząd UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2 a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 12 grudnia 2012

Rozwiń Zwiń

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 12 grudnia 2012 r., złożonego w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd Spółki Unimot Gaz S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następującą sprawę:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki dodał ją do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu znajduje się aktualny, uzupełniony przez Zarząd Spółki porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, uwzględniające zmiany zaproponowane przez akcjonariusza.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 12 grudnia 2012

Rozwiń Zwiń

Zarząd Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2012 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.