Menu

Prognozy wyników

Zgodnie ze Strategią Grupy UNIMOT na lata 2018-2023, spółka zakłada wzrost skonsolidowanego zysku EBITDA od 2019r.

* Podkreślamy, że prognoza wyników finansowych na lata 2019-2023 dotyczy EBITDA skorygowanej (tj. oczyszczonej o zdarzenia jednorazowe, wycenę zapasu obowiązkowego, rezerwy, przesunięcia kosztów). Informacje o EBITDA skorygowanej Spółka będzie publikowała wraz z wynikami finansowymi wedle dotychczasowej praktyki.

 

FreshMail.pl