Menu

Prognozy wyników

Zgodnie ze Strategią Grupy UNIMOT na lata 2018-2023, spółka zakłada wzrost skonsolidowanego zysku EBITDA od 2019r.

 

W dniu 5 sierpnia 2019 r. Emitent podał do publicznej wiadomości informację o aktualizacji prognozy na 2019 r. (raport bieżący nr 21/2019). Zaktualizowana prognoza EBITDA skorygowana na 2019 r. wynosi 46,2 mln zł.

Emitent podtrzymuje prognozy wyników dla Grupy, które zostały podane do publicznej wiadomości na kolejne okresy, tj.: EBITDA skorygowana na lata 2020, 2021, 2022, 2023 wyniesie odpowiednio
44,2 mln zł, 54,3 mln zł, 64,9 mln zł, 74,8 mln zł.

 

* Podkreślamy, że prognoza wyników finansowych na lata 2019-2023 dotyczy EBITDA skorygowanej (tj. oczyszczonej o zdarzenia jednorazowe, wycenę zapasu obowiązkowego, rezerwy, przesunięcia kosztów). Informacje o EBITDA skorygowanej Spółka będzie publikowała wraz z wynikami finansowymi wedle dotychczasowej praktyki.

 

FreshMail.pl