Menu

Prognozy wyników

UNIMOT S.A. podaje do publicznej wiadomości oraz w przypadku istotnych zmian, zaktualizuje prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej.

Aktualne prognozy:
• Na 2019 rok*: 61,4 mln zł
• Na 2020 rok: 62,3 mln zł

* Prognoza kilkukrotnie aktualizowana. Pierwotny poziom: 34,0; aktualizacje: 5.08.2019 – 46,2 mln zł; 14.11.2019 – 57,6 mln zł; 11.12.2019 – 61,4 mln zł

 

Pierwotnie Strategia zawierała także prognozy finansowe na lata 2021-2023, ale spółka zdecydowała się je odwołać. 11 grudnia 2019 r. spółka poinformowała o zmianie dotychczasowej polityki informacyjnej w zakresie publikacji prognoz finansowych na kolejne lata. Zarząd podjął decyzję o odwołaniu prognozy skonsolidowanej EBITDA Skorygowanej na wyżej wymienione lata 2021-2023 i publikowaniu ich każdorazowo, pod koniec roku poprzedzającego.

Decyzja Zarządu związana była z czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od spółki, przede wszystkim ze znaczącymi zmianami rynkowymi, jakie miały miejsce od momentu przyjęcia Strategii (problemy jednego z konkurentów) oraz które mogą (zgodnie z zapowiedziami, będą) mieć miejsce w przyszłości (fuzja dwóch wiodących koncernów paliwowych). Powyższe okoliczności mogą mieć z dużym prawdopodobieństwem wpływ na prognozy na kolejne lata, a oszacowanie tego wpływu jest obecnie niemożliwe.

FreshMail.pl