Walne Zgromadzenia

nag_wz_big

 

 

ARCHIWUM

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A. – 20 czerwca 2017

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 § 1 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 20 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Częstochowie, przy ul. Dekabrystów 41 B. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A. – 18 maja 2017

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 § 1 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 18 maja 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Częstochowie, przy ul. Dekabrystów 41 B. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11:00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A. – 24 października 2016 

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 § 1 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 24 października 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Częstochowie, przy ul. Torowej 3 B. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 13.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach.

NWZA – podjęte uchwały i jednolity tekst Statutu Spółki

 

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A. – 2 czerwca 2016

Zarząd UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerklańskiej nr 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną Spółką) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402§ 1, art. 4022 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które obędzie się w dniu 2 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w Częstochowie, przy ul. Torowej 3 B.

 

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A. – 22 czerwca 2015 r. 

Zarząd UNIMOT Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w Częstochowie, przy ul. Torowej 3 B.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT GAZ S.A. – 7 października 2014 r.

Zarząd UNIMOT GAZ S.A. z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7 października 2014 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

 

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT GAZ S.A. – 27 czerwca 2014 r. 

Zarząd UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

 

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT GAZ S.A. – 16 stycznia 2014 r. 

Zarząd UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2014 roku o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

 

 

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT GAZ S.A. – 25 października 2013 r. 

Zarząd UNIMOT GAZ S.A. z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 25 października 2013 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

 

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT GAZ S.A. – 27 czerwca 2013 r. 

Zarząd UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2 a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

 

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT GAZ  S.A., zwołanego na dzień 12 grudnia 2012 r.

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 12 grudnia 2012 r., złożonego w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd Spółki Unimot Gaz S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następującą sprawę:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki dodał ją do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu znajduje się aktualny, uzupełniony przez Zarząd Spółki porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, uwzględniające zmiany zaproponowane przez akcjonariusza.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT GAZ S.A. – 12 grudnia 2012 r. 

Zarząd Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2012 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.


AVIA Polska
tankuj24