Menu

Informacja oraz zmiana informacji o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że otrzymał
powiadomienie oraz zmianę powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta, przesłane na
podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, pana Roberta
Brzozowskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Treść powiadomienia oraz zmiany tego powiadomienia znajduje się w załącznikach do raportu
bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Parkitny Członek Zarządu