Menu

Uzupełnienie informacji o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust.1 MAR

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał
uzupełnienie powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta, przesłane na podstawie art. 19 ust.
1 rozporządzenia MAR, od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, pana Roberta Brzozowskiego
Wiceprezesa Zarządu Spółki, o którym informował w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 26 marca
2018 r.
Treść uzupełnienia powiadomienia znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Parkitny Członek Zarządu