Menu

Szacunki wyników UNIMOT: rekordowe wyniki biznesowe w I kwartale 2020 r.

Data publikacji: 17.05.20

image

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2020 r. Wg wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła rekordowe 33,5 mln zł, czyli o 201,9% więcej r/r. To 53,7% całorocznej prognozy Grupy na 2020 r.

Zgodnie z szacunkami, skonsolidowane przychody ogółem Grupy UNIMOT wyniosły w I kw. 2020 r.  1 195,4 mln zł, czyli o 37,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe) ukształtowała się natomiast na poziomie 33,5 mln zł, co oznacza ponad dwukrotny wzrost r/r i najwyższy poziom w naszej historii.

Wyższa skonsolidowana EBITDA skorygowana wynika przede wszystkim ze sprzyjającego otoczenia zewnętrznego w biznesie oleju napędowego (wyższe od założeń wolumeny i marże), wyższych od zakładanych wolumenów sprzedaży biopaliw w efekcie większej liczby wygranych przetargów, a także z wyższej sprzedaży gazu ziemnego wygenerowanej na sprzedaży hurtowej, głównie dzięki wolumenom z wynajętej w 2019 r. przestrzeni magazynowej w kawernie.

– Jestem bardzo zadowolony, że po raz kolejny możemy pokazać wyśmienite wyniki. Tym bardziej, że działalność pod koniec kwartału odbywała się już pod znakiem epidemii COVID-19. W każdym z naszych biznesów wypracowaliśmy w I kwartale 2020 r. wyższe r/r wolumeny, jednocześnie osiągając znakomite przepływy operacyjne – wyjaśnia Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

W związku z anomaliami na rynku naftowym w I połowie marca br. (bezprecedensowy spadek cen ropy), na księgowe wyniki Grupy bardzo duży wpływ miała wycena zapasów obowiązkowych wynikająca z dużej różnicy pomiędzy cenami spot (wycena fizycznego towaru) a cenami terminowymi (wycena instrumentów zabezpieczających ten towar) oleju napędowego na ostatni dzień I kwartału 2020 r. Wpływ ten jest czysto księgowy, niepieniężny o wartość -45,3 mln zł. W efekcie, skonsolidowana EBITDA wyniosła -9,3 mln zł.

Negatywy poziom skonsolidowanej EBITDA wynika ze zdarzenia typowo księgowego, niepieniężnego i nie należy go traktować jako miernik efektywności biznesowej, co zawsze podkreślamy. W swojej działalności stosujemy pełną politykę zabezpieczeń – dzięki temu nie mamy realnej ekspozycji na zmiany cen oleju napędowego w czasie. Wadą takiego rozwiązania jest jednak zanieczyszczanie naszych wyników księgowych przez różnice pomiędzy kształtowaniem się ceny spot i ceny terminowej.  Chciałbym podkreślić, że nie oznacza to realnej utraty wartości naszych zapasów. Zmiana wyceny zapasów ON ma charakter globalny i wynika z bezprecedensowego spadku cen tego produktu w marcu br. Nasze wyniki operacyjne i sytuacja płynnościowa są bardzo dobre – wyjaśnia Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

Polecamy również

HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Grupy Unimot już w marcu

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, a tym samym konieczność...

14 marca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w polskich portach

Kontynuując przyjętą strategię dywersyfikacji działalności Grupy Unimot, spółka Unimot...

13 marca 2024

Zobacz więcej

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za IV kwartał 2023 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2023 roku....

9 lutego 2024

Zobacz więcej