Dywidenda

Bieżąca polityka dywidendowa

W dniu 13 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki przyjął politykę dywidendową która stanowi, iż w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznie wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% z wypracowanego w danym roku obrotowym jednostkowego zysku netto.

Rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała między innymi od aktualnej i przewidywanej sytuacji operacyjno-finansowej Emitenta.

Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

Wypłacone dywidendy:

Dywidenda
za rok

Dywidenda (PLN)      Procent zysku           przeznaczonego na dywidendę         Dzień prawa            do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
wartość     dywidenda       na 1 akcję
         201713 936 290,60    1,70          55,14%          2018-06-05       2018-06-19   
         20169 837 381,60     1,20          30,50%          2017-07-04       2017-07-20   
         2015  3 965 621,96          0,68          30,35%          2016-06-15       2016-06-30   
         2014  1 399 631,28          0,24          31,15%          2015-07-04       2015-07-24   
         2013     320 379,70          0,10          28,23%          2014-07-12       2014-07-31   
         2012     768 911,28          0,24          49,90%          2013-07-12       2013-07-31   

 

 

 

 


AVIA Polska
tankuj24