Dywidenda

Zarząd Spółki przyjął politykę dywidendową która stanowi, iż w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznie wypłatę dywidendy w wysokości 30% z wypracowanego w danym roku obrotowym zysku netto.

Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

Podział zysku netto za rok 2016

Zarząd UNIMOT S.A. zarekomendował przeznaczenie części zysku netto, wypracowanego w roku obrotowym 2016, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Uwzględniając rekomendację Zarządu, dnia 22 maja 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2016, w wysokości 32 256 165,80 zł w następujący sposób:

  • zysk w kwocie 9 837 381,60 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje 1,2 zł na akcję
  • zysk w kwocie 22 418 748,20 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 4 lipca 2017 r.

Termin wypłaty dywidendy: 20 lipca 2017 r.

 

Dywidenda
za rok

Dywidenda (PLN)      Procent zysku           przeznaczonego na dywidendę         Dzień prawa            do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
wartość     dywidenda       na 1 akcję
2016  9 837 381,60          1,20   30,50%2016-07-042016-07-20
2015  3 965 621,96          0,68   30,35%2015-06-152015-06-30
2014  1 399 631,28          0,24   31,15%2014-07-042014-07-24
2013     320 379,70          0,10   28,23%2013-07-312013-07-31
2012     768 911,28          0,24   49,90%2012-07-122012-07-31

 

 

 

 


AVIA Polska
tankuj24