Menu

Fotowoltaika

Rynek instalacji fotowoltaicznych, zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i instytucjonalnych od kilku lat notuje wyraźne tendencje wzrostowe. Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym elementem na dachach domów jednorodzinnych, bloków mieszkalnych, hal produkcyjnych lub magazynowych.

W ciągu 2020 r. moc fotowoltaiki w Polsce wzrosła trzykrotnie, osiągając 1 stycznia 2021 r. wielkość 3 936 MW. Na
1 stycznia 2020 w systemie było 1 299 MW źródeł fotowoltaicznych co oznacza wzrost mocy o 203% r/r. (Źródło PSE).

Ogromny wkład w ten przyrost mieli prosumenci indywidualni korzystający w 2020 r. z rządowego programu dopłat do instalacji „Mój Prąd”. Aktualnie nowy program dla odbiorców indywidualnych na 2021 r. jest w trakcie procedowania.
W oficjalnym harmonogramie w NFOŚiGW możemy znaleźć informację, że planowany nabór do III tury „Mojego Prądu” rozpocznie się 1 lipca 2021 i potrwa do 22 grudnia 2021 r. Zapowiedziane zostało także wsparcie w postaci dofinansowania dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Wciąż jednak nie są znane wszystkie szczegóły – trwają prace nad pozyskaniem zewnętrznych funduszy na finansowanie Programu.

Najwięcej nowych mocy zainstalowano w mikroinstalacjach. Stanowiły ponad 70% całkowitej nowo instalowanej mocy
w fotowoltaice. Szybko rozwijają się też farmy fotowoltaiczne. We wszystkich dotychczas przeprowadzonych aukcjach wygrały projekty o łącznej mocy prawie 1700 MW. W tegorocznej aukcji wolumen dla fotowoltaiki jest przewidziany na co najmniej 1500 MW. Dotychczas do użytku zostało oddanych około 370 MW w farmach PV. Specjaliści szacują, że w latach 2021 i 2022 nastąpi boom inwestycyjny w sektorze farm PV, kiedy to projekty z trzech aukcji będą oddawane do eksploatacji. (Źródło: Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020 – Instytut Energetyki Odnawialnej).

Zakłada się, że w latach 2021 – 2022 zostanie oddane do eksploatacji około 2,8 GW farm PV. W latach 2022 i 2023 udział farm PV w całkowitej mocy zainstalowanej zrówna się z udziałem mikroinstalacji. Rynek PV zmieni się z typowo prosumenckiego, tak jak to ma miejsce obecnie na zrównoważony pomiędzy zawodowymi elektrowniami PV
a prosumentami. Według prognozy IEO moc PV w 2023 roku osiągnie 6,6 GW. Natomiast w 2025 r. całkowita moc zainstalowana może osiągnąć 7,8 GW, co oznacza to, że już w 2025 r. moc PV przekroczy założoną w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021 – 2030. (Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej).

Z kolei Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. z dnia 8 września 2020 r. przewiduje, że nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice z ok. 5-7 GW w 2030 r. do ok. 10-16 GW w 2040 r. Znaczna część potencjału
w zakresie technologii solarnych będzie nadal w małych instalacjach dachowych. Liczba prosumentów w 2030 r. wzrośnie do 1 mln zł.

Boom na fotowoltaikę przewidywany w kolejnych latach będzie wspierany przez zmiany w postrzeganiu szeroko rozumianej ekologii zarówno wśród osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.