Menu

Fotowoltaika

Rynek instalacji fotowoltaicznych, zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i instytucjonalnych od kilku lat notuje wyraźne tendencje wzrostowe. Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym elementem na dachach domów jednorodzinnych, bloków mieszkalnych, hal produkcyjnych lub magazynowych.

Przez cały 2021 rok powstało ponad 396 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 3774 MW.  Na koniec grudnia 2021 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła 7670 MW. Oznacza to wzrost o 93,6 proc. w stosunku do grudnia 2020 r. Obecnie odnawialne źródła energii (OZE) mają 30% udział w produkcji energii elektrycznej (prawie 17 GW). W sektorze OZE fotowoltaika zajmuje pierwsze miejsce z 45% udziałem – w listopadzie 2021 r. po raz pierwszy wyprzedziła elektrownie wiatrowe[1].

Duży wkład w ten przyrost mieli prosumenci indywidualni korzystający w 2021 r. z rządowego programu dopłat do instalacji „Mój Prąd 3.0”. Program „Mój Prąd 3.0” wystartował 1 lipca 2021 r i zakończył się w październiku ze względu na wyczerpanie przeznaczonych na ten cel środków dofinansowania w kwocie 534 mln zł. Dofinansowano 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. Nowy program „Mój prąd 4” ma wystartować na zmienionych zasadach w I kwartale 2022 r. Od września 2018 w dalszym ciągu funkcjonuje program dofinansowania fotowoltaiki „Czyste powietrze” i tzw. ulga termomodernizacyjna. Do przedsiębiorców i rolników też są skierowane programy wsparcia finansowego „Energia Plus”, „Agroenergia” czy też możliwość odliczenia fotowoltaiki od podatku rolnego.  Oprócz powyższych ogólnopolskich systemów wsparcia, funkcjonowało również sporo programów regionalnych, takich jak np. dotacja warszawska czy program rozwoju OZE w gminie miejskiej Kraków[2].

Przedsiębiorcy inwestujący w fotowoltaikę uczestniczą w przetargach ogłaszane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wygrany przetarg daje możliwość sprzedaży energii elektrycznej wygenerowanej przez instalacje OZE. W roku 2021 odbyły się dwie tury aukcji w maju-czerwcu i grudniu. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji dla nowych instalacji fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 1 MW mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 1 200MW, a dla nowych instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 1 MW mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 1 770MW[3].

W strategii “Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku” opracowanej na początku 2021 roku, rząd przewidywał, że moc fotowoltaiki na poziomie 5-7 GW Polska osiągnie w 2030 roku. Tymczasem, wartość 5 GW została przekroczona już w sierpniu 2021 r., a trzy miesiące później 7 GW[4].

W perspektywie najbliższych kilku lat, prognozy Instytutu Energetyki Odnawialnej nie przewidują spowolnienia na rynku fotowoltaicznym. Główny udział w przyroście mocy będą mieć projekty farm PV przygotowane pod aukcje OZE, także te wielkoskalowe. Przejściowe spowolnienie może dotknąć segmentu mikroinstalacji, jednakże cały rynek fotowoltaiki nie odnotuje tego efektu w najbliższych kilku latach. Jest to bowiem technologia elastyczna, skalowalna, działająca w wielu segmentach i niszach rynkowych. Dodatkowo, w 2022 roku, po raz pierwszy zauważalnie wzrośnie rola prosumentów biznesowych (o co najmniej 200 MW), a trend ten będzie się nasilał w kolejnych latach. Według prognozy IEO moc zainstalowana w fotowoltaice w 2022 roku podwoi swoją wartość z końca 2020, a na koniec 2025 roku może wynieść 15 GW. Prognozy wskazują także, że obroty na rynku fotowoltaiki przekroczą 9 mld zł rocznie[5].

Przewidywany rozwój fotowoltaiki w kolejnych latach będzie wspierany przez zmiany w postrzeganiu szeroko rozumianej ekologii, zarówno wśród osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

Grupa UNIMOT upatruje swoich szans w dalszym rozwoju odnawialnych źródeł energii, zarówno w zakresie wykonawstwa w zakresie instalacji PV dla klientów biznesowych, wybudowania własnych źródeł wytwórczych OZE, a także uważnie przypatruje się możliwościom rynkowym wynikającym z perspektyw dofinansowania w tym zakresie.

[1] Źródło: rynekelektryczny.pl

[2] Źródło: gov.pl, enerad.pl

[3] Źródło: rynekelektryczny.pl

[4] Źródło: enerad.pl

[5] Źródło: Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021 – Instytut Energetyki Odnawialnej

 

Branżowe organizacje i instytucje: