Menu

UNIMOT przekroczył cel przyjęty na 2018 r.

Data publikacji: 29.03.19

image

Grupa UNIMOT opublikowała dziś skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 r. W minionym roku Grupa osiągnęła 3 371 mln zł przychodów ogółem, a skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 13,5 mln zł, czyli o 13% więcej od prognozowanego.

Jak wynika ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego UNIMOT, w 2018 r. przychody Grupy wyniosły ogółem 3 371 mln zł, co stanowi wzrost o 12% w stosunku do 2017 r. Na wzrost przychodów wpłynął głównie segment paliw.

W zakresie wyniku EBITDA w 2018 r. Grupa wypracowała 13,5 mln zł. Na wyniki UNIMOT w 2018 r. znaczący wpływ miały zdarzenia jednorazowe w postaci odpisu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w jednej ze spółek gazowych oraz odpisu na wartość firmy, a także odstąpienie od tworzenia rezerw na zobowiązania dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw płynnych. Po oczyszczeniu z negatywnego wpływu zdarzeń jednorazowych i efektu wycen księgowych, EBITDA skorygowana wyniosła 31,5 mln zł, tj. o 27,5% więcej niż w roku ubiegłym.

Wobec trudności, z jakimi mieliśmy do czynienia w pierwszym półroczu ubiegłego roku, zweryfikowaliśmy nasze cele biznesowe i uruchomiliśmy szereg działań optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych – twierdzi Adam Sikorski, Prezes UNIMOT S.A. – Wśród najważniejszych wymienię m.in. obniżenie kosztów logistycznych, redukcję zatrudnienia czy redukcję kosztów usług finansowych. Zdecydowaliśmy się także zawiesić projekt aplikacji mobilnej Tankuj24 oraz dokonać odpisów aktualizujących wartość aktywów w spółce Blue Cold, dedykowanej do skraplania gazu ziemnego. Efektem realizacji wspomnianych działań było uzyskanie ponad   13 mln zł oszczędności na koniec 2018  r.

O poprawie sytuacji finansowej UNIMOT w stosunku do pierwszych dwóch kwartałów 2018 r. świadczy korzystne ukształtowanie się głównych wskaźników i przekroczenie celów strategicznych przez większość z nich. Wskaźnik ROCE (skorygowany o efekty wycen i odpisów księgowych) osiągnął poziom 14,4%, czyli wyższy niż w roku 2017 (10,5%) i bliski celu, który Grupa chce osiągnąć w roku 2023 (15%). Ponadto obniżono wskaźnik zadłużenia z poziomu 0,75 na koniec II kwartału do poziomu 0,68 na koniec roku.

W segmencie paliw płynnych i biopaliw Grupa zanotowała wzrost wolumenów sprzedaży o 1,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co przełożyło się na wzrost przychodów o 12,4% r/r. Z kolei w segmencie LPG Spółka osiągnęła wzrost wolumenów sprzedaży o 11,4% r/r oraz wzrost przychodów o 19,9% r/r. W zakresie sprzedaży gazu ziemnego UNIMOT także odnotował wzrost wolumenów – o 15,8% i prawie 40-procentowy wzrost przychodów. Największy wzrost wolumenów w Grupie nastąpił w segmencie energii elektrycznej – aż o 160% r/r, głównie dzięki hurtowej sprzedaży energii za pośrednictwem spółki Tradea. Natomiast rozwój franczyzowej sieci stacji AVIA w Polsce przebiegał zgodnie z założeniami. Na koniec 2018 r. pod szyldem AVIA funkcjonowały 42 stacje.

Dzięki wytężonej pracy i słusznym decyzjom biznesowym, udało nam się nie tylko zrealizować wynik prognozowany w strategii na 2018 r., ale nawet przekroczyć go o 13%. W bieżącym roku, zgodnie z prognozami, zamierzamy osiągnąć skorygowaną EBITDA w wysokości 34 mln zł. Pracujemy nad dalszą poprawą marżowości w segmencie hurtowej sprzedaży paliw, zintensyfikowaliśmy też rozwój sieci stacji AVIA w Polsce i na Ukrainie. W kontekście nowych wyzwań na rynku LPG planujemy położyć nacisk na szybkość i elastyczność dostaw produktu. Chcemy również rozbudować własne zaplecze magazynowe oraz zwiększyć działalność na rynku instalacji zbiornikowych. Mamy dalsze plany rozwoju segmentu energii elektrycznej. Podejmiemy też kolejne kroki w celu optymalizacji działalności segmentu gazowego – dodaje Prezes Sikorski.

Prezentacja_wyniki finansowe za 2018FY

 

Polecamy również

Nowa stacja AVIA z największym konceptem sklepowym Eat&Go oraz zainstalowaną fotowoltaiką

UNIMOT otworzył kolejną stację paliw AVIA, tym razem Gorzowie Wielkopolskim. To pierwszy...

19 października 2020

Zobacz więcej

Grupa UNIMOT planuje dalszy rozwój na rynku OZE

Grupa UNIMOT, poprzez spółkę UNIMOT Energia i Gaz, intensywnie rozwija dotychczasowy biznes...

30 września 2020

Zobacz więcej

Konferencja UNIMOT

Szanowni Państwo,zapraszamy na kolejną konferencję online, którą organizujemy w czwartek 1...

25 września 2020

Zobacz więcej