Menu

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Data publikacji: 28.05.24

image

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r. Skonsolidowana EBITDA skorygowana Grupy Unimot wyniosła w tym okresie 47,5 mln zł, a przychody wyniosły 2 996 mln zł.

Wyniki Grupy w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio: 104,9 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej i 3 279 mln zł przychodów ogółem.

W I kwartale odczuliśmy skutki wymagającego otoczenia, ale także sezonowości, która towarzyszy jednemu z naszych wiodących obecnie segmentów biznesowych, czyli bitumenom. Wyniki I kwartału pokazują jednak przede wszystkim jak ważna była dywersyfikacja biznesu przeprowadzona przez nas w 2023 r. – dzięki siedmiu spółkom przejętym w ubiegłym roku, które stanowią dzisiaj integralną część Grupy Unimot, generujemy stabilne wyniki niezależnie od warunków rynkowych. Realizacja założeń strategii biznesowej na lata 2024-2028, którą opublikowaliśmy miesiąc temu, pozwoli nam na dalszą dywersyfikację źródeł przychodu i maksymalne wykorzystanie potencjału każdego z segmentów biznesowych – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

W nowej strategii biznesowej na lata 2024-2028, Grupa Unimot pogrupowała segmenty biznesowe w 3 kluczowe obszary. Zgodnie z tym podziałem, w „głównych obszarach działalności”, do których zaliczono paliwa, biopaliwa, gaz LPG, bitumeny, paliwa lotnicze i paliwa stałe, w I kwartale 2024 r. Grupa Unimot wypracowała 11,6 mln zł EBITDA skorygowanej. Obszar „logistyka”, czyli terminale paliwowe, stacje paliw i logistyka kolejowa wypracował w tym okresie wynik 18,3 mln zł, natomiast obszar „przejściowy i transformacyjny”, czyli gaz ziemny, energia elektryczna i ciepło oraz odnawialne źródła energii osiągnęły wynik 23,6 mln zł.

W raportowanym okresie wolumen sprzedaży paliw ciekłych wyniósł 479 tys. m sześc., wolumen sprzedaży gazu LPG – 72 tys. ton, wolumen sprzedaży gazu ziemnego – 677 GWh, a wolumen sprzedaży energii elektrycznej – 386 GWh.

W I kwartale 2024 r. Grupa Unimot rozszerzyła swoją ofertę dla klientów hurtowych o paliwo HVO (ang. Hydrogenated Vegetable Oil), które umożliwia ograniczenie emisji CO2 aż do 94% w porównaniu z olejem napędowym (ON), a w maju 2024 r. jako pierwsza w Polsce rozpoczęła sprzedaż tego paliwa również na stacji paliw. W I kwartale 2024 r. Grupa rozpoczęła obrót paliwem żeglugowym i lotniczym, a w kwietniu 2024 r. podpisała z Peninsula Petroleum Limited list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie fizycznych dostaw paliwa żeglugowego w polskich portach. W maju 2024 r., w ramach przygotowania na wejście w życie sankcji na rosyjski gaz LPG, Grupa Unimot podpisała umowy na przeładunku i magazynowania gazu LPG w niemieckim terminalu w Wilhelmshaven (o wolumenie około 8 tys. ton), planuje także podpisanie umowy na magazynowanie w tym terminalu oleju napędowego (o wolumenie 78 tys. m3).

 

Materiały wynikowe do pobrania:

Wyniki za I kwartał 2024 r. – prezentacja

Sprawozdanie Zarządu za I kwartał 2024 r.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK UNIMOT za I kwartał 2024 r.

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe UNIMOT za I kwartał 2024 r.

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot publikuje Raport ESG za 2023 r.

Grupa Unimot, notowana na GPW w Warszawie niezależna grupa multienergetyczna, opublikowała...

27 maja 2024

Zobacz więcej

Spotkanie z Zarządem 29 maja 2024 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

23 maja 2024

Zobacz więcej