Menu

UNIMOT S.A. podwyższa prognozę finansową na 2019 r.

Data publikacji: 05.08.19

image

UNIMOT S.A., po publikacji szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2019 r., podwyższył prognozę finansową na 2019 r. Wg zaktualizowanej prognozy, skonsolidowana EBITDA skorygowana w 2019 r. ma wynieść 46,2 mln zł wobec 34,0 mln zł zakładanej wcześniej.

Na bazie wyników finansowych za I kwartał 2019 r. oraz szacunków za II kwartał 2019 r., skonsolidowana EBITDA skorygowana za I półrocze br. wynosi 27,7 mln zł, co oznacza wykonanie dotychczasowej prognozy na 2019 r. w ponad 80%.

Pierwsze dwa kwartały tego roku były dla nas wyraźnie lepsze od założeń – niewątpliwie pomogły nam czynniki zewnętrzne, ale to dzięki naszej strategii biznesowej oraz elastyczności i sprawności działania udało się je tak efektywnie wykorzystać. Mam na myśli przede wszystkim wysokie marże na oleju napędowym oraz sukces w przetargach na biopaliwa. W związku z tak dobrym I półroczem, zdecydowaliśmy się podnieść prognozę skorygowanej EBITDA o ponad  6 mln zł – mówi Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT.

Zaktualizowana prognoza skorygowanej EBITDA na 2019 r. wynosi 46,2 mln zł i została przygotowana w oparciu o szacunki wyników za I półrocze 2019 r. oraz dotychczasowe założenia na kolejne kwartały tego roku, które nie uległy istotnym zmianom.

Prognoza została przygotowana według naszej najlepszej wiedzy na dzień dzisiejszy i na bieżąco będziemy dokonywać oceny możliwości jej realizacji. Ze względu na to, że do końca roku pozostało jeszcze pięć miesięcy – nie możemy wykluczyć, że ulegnie zmianie – dodaje Adam Sikorski.

Polecamy również

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej

Unimot opublikował wyniki za II kwartał 2023 r.

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2023 r....

14 września 2023

Zobacz więcej

Spotkanie z Zarządem 18 września 2023 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

13 września 2023

Zobacz więcej