Menu

UNIMOT S.A. podwyższa prognozę finansową na 2019 r.

Data publikacji: 05.08.19

image

UNIMOT S.A., po publikacji szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2019 r., podwyższył prognozę finansową na 2019 r. Wg zaktualizowanej prognozy, skonsolidowana EBITDA skorygowana w 2019 r. ma wynieść 46,2 mln zł wobec 34,0 mln zł zakładanej wcześniej.

Na bazie wyników finansowych za I kwartał 2019 r. oraz szacunków za II kwartał 2019 r., skonsolidowana EBITDA skorygowana za I półrocze br. wynosi 27,7 mln zł, co oznacza wykonanie dotychczasowej prognozy na 2019 r. w ponad 80%.

Pierwsze dwa kwartały tego roku były dla nas wyraźnie lepsze od założeń – niewątpliwie pomogły nam czynniki zewnętrzne, ale to dzięki naszej strategii biznesowej oraz elastyczności i sprawności działania udało się je tak efektywnie wykorzystać. Mam na myśli przede wszystkim wysokie marże na oleju napędowym oraz sukces w przetargach na biopaliwa. W związku z tak dobrym I półroczem, zdecydowaliśmy się podnieść prognozę skorygowanej EBITDA o ponad  6 mln zł – mówi Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT.

Zaktualizowana prognoza skorygowanej EBITDA na 2019 r. wynosi 46,2 mln zł i została przygotowana w oparciu o szacunki wyników za I półrocze 2019 r. oraz dotychczasowe założenia na kolejne kwartały tego roku, które nie uległy istotnym zmianom.

Prognoza została przygotowana według naszej najlepszej wiedzy na dzień dzisiejszy i na bieżąco będziemy dokonywać oceny możliwości jej realizacji. Ze względu na to, że do końca roku pozostało jeszcze pięć miesięcy – nie możemy wykluczyć, że ulegnie zmianie – dodaje Adam Sikorski.

Polecamy również

HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Grupy Unimot już w marcu

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, a tym samym konieczność...

14 marca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w polskich portach

Kontynuując przyjętą strategię dywersyfikacji działalności Grupy Unimot, spółka Unimot...

13 marca 2024

Zobacz więcej

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za IV kwartał 2023 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2023 roku....

9 lutego 2024

Zobacz więcej