Menu

UNIMOT na liście podmiotów podlegających szczególnej ochronie

Data publikacji: 30.12.22

image

Od 1 stycznia 2023 r. UNIMOT S.A., będąc podmiotem działającym w strategicznym sektorze polskiej gospodarki, zostanie objęty szczególną ochroną przewidzianą w ustawie o kontroli niektórych inwestycji.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli, UNIMOT S.A. został wskazany jako podmiot podlegający ochronie przewidzianej w ustawie o kontroli niektórych inwestycji.

Zgodnie z przepisami tej ustawy w przypadku zamiaru osiągnięcia lub przekroczenia 20 proc., 25 proc., 33 proc. oraz 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki podlegającej ochronie, inwestor jest zobligowany poddać się mechanizmowi kontroli i złożyć stosowne zawiadomienie organowi kontroli o zamiarze dokonania inwestycji. Dla UNIMOT jako organ kontroli został wskazany minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

Zarząd UNIMOT pozytywnie ocenia wpisanie Spółki na listę podmiotów podlegających ochronie. Jego zdaniem jest to wyraźne potwierdzenie strategicznego znaczenia UNIMOT dla polskiej gospodarki i docenienie istotnego udziału w rynku paliwowym. Warto zaznaczyć, że Spółka prowadzi działalność na szeroką skalę zaspakajając potrzeby społeczeństwa.

Znaczenie UNIMOT dla polskiej gospodarki wzrośnie po finalizacji transakcji nabycia przez Grupę UNIMOT akcji Lotos Terminale. W konsekwencji w 2023 r. – po zamknięciu transakcji – Grupa UNIMOT będzie posiadała 9 terminali paliwowych o łącznej pojemności magazynowej 350 tys. m3 z możliwością rozbudowy do 410 tys. m3 i tym samym stanie się trzecim największym graczem na rynku magazynowym paliw. Grupa UNIMOT traktuje nabycie Lotos Terminale jako długoterminową  inwestycję strategiczną i współpracuje ze sprzedającym w celu możliwe szybkiej realizacji tej transakcji.

Wykaz podmiotów podlegających ochronie obowiązuje do końca 2023 r. Po upływie tego terminu zostanie on zaktualizowany.

 

Polecamy również

UNIMOT z tytułem „Spółki Świadomej Klimatycznie”

Grupa Unimot znalazła się w gronie spółek wyróżnionych tytułem „Spółki Świadomej...

28 listopada 2023

Zobacz więcej

Unimot opublikował wyniki za III kwartał 2023 r.

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2023 r....

22 listopada 2023

Zobacz więcej

Unimot rozszerza skład zarządu spółki

Rada Nadzorcza Unimot powołała z dniem 1 stycznia 2024 r. dwóch nowych członków zarządu...

22 listopada 2023

Zobacz więcej