Menu

Bardzo dobre wyniki Grupy UNIMOT w I kwartale 2019

Data publikacji: 06.05.19

image

O 28,2% r/r wzrosły przychody w I kwartale 2019 Grupy Kapitałowej UNIMOT, co wynika z wstępnych szacunkowych danych finansowych opublikowanych w dniu dzisiejszym. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 22,9 mln zł, a skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 9,8 mln zł.

Wg szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych, Grupa UNIMOT w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2019 r. wypracowała 868,7 mln zł przychodów, czyli o 28,2% więcej r/r. Skonsolidowana EBITDA, tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją, wyniósł 22,9 mln zł. Natomiast skonsolidowana EBITDA skorygowana, czyli oczyszczona głównie o wycenę zapasu oleju napędowego, wyniosła 9,8 mln zł.

Cieszę się ze wyniki naszych spółek zależnych wspierają wyniki UNIMOT S.A. – wyjaśnia Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT. Główny wpływ na wyniki finansowe spółek zależnych w I kw. 2019 r., poza wynikiem wygenerowany z tytułu handlu energia elektryczną na platformach giełdowych i brokerskich, miały wpływ także widocznie lepsze r/r wyniki spółek gazowych oraz spółki UNIMOT Energia i Gaz.  Zgodnie z naszą strategią rozwoju dalej będziemy dywersyfikować źródła zysków i jestem przekonany, że spółki zależne będą miały w tym coraz większy udział – dodaje Prezes Sikorski.

Szacunkowe jednostkowe dane finansowe (biznes oleju napędowego, biopaliw, LPG oraz sieć stacji AVIA) spółka opublikowała 24 kwietnia br. Wg tych danych UNIMOT S.A. w I kwartale 2019 r. wypracował 841,8 mln zł jednostkowych przychodów ogółem, jednostkowa EBITDA wyniosła 19,1 mln zł, a jednostkowa EBITDA skorygowana wyniosła 7,5 mln zł. Główny wpływ na jednostkowe wyniki finansowe w I kw. 2019 r. miało sprzyjające otoczenie zewnętrzne, niższe r/r koszty operacyjne w efekcie przeprowadzonego programu optymalizacyjnego, lepsze od wewnętrznych oczekiwań wyniki segmentu biopaliw oraz wycena zapasu obowiązkowego paliw płynnych i uzasadnione przesunięcia.

Polecamy również

AVIA Solar sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej AVIA Solar Sędziszów Małopolski

AVIA Solar, zarządzana przez Grupę Unimot, została sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej...

29 września 2023

Zobacz więcej

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Oświadczenie Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i...

26 września 2023

Zobacz więcej

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej