Menu

Piotr Prusakiewicz

Członek Rady Nadzorczej

image

Absolwent Politechniki Szczecińskiej. W 2000 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu, a w 2004 r. Executive MBA w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois.

W latach 2000-11 Piotr Prusakiewicz był związany z Rafinerią Trzebinia S.A., gdzie początkowo pełnił funkcję specjalisty technologa, następnie kierownika ds. produkcji, dyrektora produkcji, a przez ostatnie 5 lat obejmował stanowisko Członka Zarządu. Następnie, w latach 2012-13, był Zastępcą Dyrektora Jednostki Biznesowej w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

Ponadto, w okresie 2006-12 Piotr Prusakiewicz był Członkiem CEN WG24/TF FAME przy Europejskiej Organizacji Normalizacyjnej oraz Członkiem Podkomisji ds. Paliw Komitetu Technicznego nr 222 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (do 2013 r.).

Od 2012 r. do chwili obecnej Piotr Prusakiewicz prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, obejmującego szeroko pojętą technikę i technologię chemiczną w obszarze: paliw płynnych, biopaliw ciekłych oraz ochrony środowiska. Pan Piotr Prusakiewicz spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Członek Komitetu Audytu. Na podstawie złożonego oświadczenia Piotr Prusakiewicz jest niezależny od Unimot S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.