Menu

Rynek LPG

W 2019 r. mieliśmy do czynienia z lekkim wzrostem rynku gazu płynnego LPG. Zgodnie z ostatnimi danymi opublikowanymi przez POPiHN za trzy kwartały 2019 r., konsumpcja w tym okresie wzrosła o 4% r/r i wyniosła 3,8 mln m3. Struktura segmentowa rynku LPG w 2019 r. nie uległa zasadniczej zmianie w stosunku do poprzedniego roku. Wciąż większość stanowi autogaz – 3,1 mln m3 w okresie 1-3Q2019 i było to około 64% rynku benzyn silnikowych.

Jednocześnie obniżył się tzw. reeksport tego gatunku paliwa (spadek o 11% r/r do poziomu 0,37 mln m3) co pokazuje wciąż stabilną pozycję wspomnianego paliwa na rynku polskim.

Podobnie jak w latach poprzednich, większość krajowego zapotrzebowania zapewnia import, głównie z Rosji, Kazachstanu i Białorusi. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2019 r. import gazu LPG wyniósł 3,0 mln m3 i jego udział w zaopatrzeniu rynku wyniósł 79% – o 2 punkty procentowe mniej niż w roku poprzednim.

Branżowe organizacje i instytucje: