Menu

Rynek LPG

W 2020 r. mieliśmy do czynienia ze spadkiem rynku LPG, który był wyraźnie dotknięty pandemią COVID-19 i związanymi z nią ograniczeniami w przemieszczaniu się. Zgodnie z danymi przygotowanymi przez POPiHN konsumpcja gazu LPG w 2020 r. wyniosła 4,6 mln m3, co oznacza spadek o 11,6% r/r.
W 2020 r. widzieliśmy też duże utrudnienia w dostępie do importowanego produktu ze Wschodu oraz wyzwaniami logistycznymi na Białorusi.
Gaz płynny LPG zwyczajowo w większości pochodzi z importu i w 2020 r. jego udział w zaopatrzeniu rynku wyniósł 82% (3,08 mln m3) – o 2 punkty procentowe mniej niż w roku poprzednim.

Branżowe organizacje i instytucje: