Menu

Aneta Szczesna-Kowalska

Wiceprezes Zarządu ds. HR

image

Aneta Szczesna-Kowalska posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe w spółkach z różnych branż: energetycznej, logistycznej, produkcyjnej, telekomunikacyjnej i finansowej. Z Grupą UNIMOT związana od 2021 roku, gdzie zajmowała stanowisko Dyrektora ds. HR i Administracji. W nowej roli odpowiedzialna będzie za realizację strategii grupy i budowanie efektywnej i skutecznej polityki zarządzania kapitałem ludzkim oraz w kształtowanie relacji z partnerem społecznym. Jest certyfikowanym coachem, asesorem oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej, gdzie na Wydziale Nauk Politycznych uzyskała tytuł magistra na kierunku Marketing i Reklama. Ukończyła Podyplomowe Studium Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie w Szkole Głównej Handlowej, Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz uzyskała tytuł Master of Business Administration w Akademii Leona Koźmińskiego.


Od stycznia 2024 r. Aneta Szczesna-Kowalska jest Wiceprezesem Zarządu ds. HR.