Menu

Michał Hojowski

Wiceprezes Zarządu ds. Transformacji Energetycznej

image

Michał Hojowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Wydział Finansów na kierunku Finanse i Bankowość. Zdobył tytuł Executive Master of Business Administration – Uniwersytytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Stockholm University.


W Grupie UNIMOT pracuje od 2023 roku na stanowisku dyrektora marketingu i rozwoju.
Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych:
Raiffeisen Bank Polska S.A. dealer walutowy i specjalisty ds. instrumentów pochodnych, dyrektor departamentu sprzedaży rynków finansowych;
Raiffeisen Solutions prezesa zarządu, a w późniejszym okresie członek rady nadzorczej;
Banku Pekao S.A.
– dyrektor zarządzającego pionu rynków finansowych;
BNP Paribas Bank Polska S.A .
– dyrektor zarządzający pionu rynków finansowych.


Od stycznia 2024 r. Michał Hojowski jest Wiceprezesem Zarządu ds. Transformacji Energetycznej.