Menu

Lidia Banach-Hoheker

Członek Rady Nadzorczej

image

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Finansami, posiada kwalifikację ACCA. W latach 1998-2003 pełniła funkcję Dyrektora Finansowego w spółce Wincanton Polska sp. z o.o., a w kolejnych dwóch funkcję Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w Wincanton Marqueset France S.A. w Paryżu. Po powrocie do Polski związała się z Grupą PWN, a następnie była Członkiem Zarządu w spółce Merlin.pl. W latach 2013-2021 pełniła funkcję Dyrektora Finansowego (CFO) Grupy PWN oraz zasiadała w Zarządach kilku spółek, m.in. Wydawnictwa Naukowego PWN SA, Wydawnictwa Szkolnego PWN i Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.

Od 2021 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego.

Od stycznia 2023 roku jest również Członkiem Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w Luksemburgu.

Działalność powyższych podmiotów nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwo Emitenta.

Pani Lidia Banach-Hoheker nie ma powiązań (ekonomicznych, rodzinnych, innych) z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pani Lidia Banach-Hoheker spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Członek Komitetu Audytu. Na podstawie złożonego oświadczenia Pani Lidia Banach-Hoheker jest niezależna od UNIMOT S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.