Menu

UNIMOT znacznie podwyższa prognozy na 2016 r.

Data publikacji: 27.01.16

image

Spółka UNIMOT wprowadziła korektę prognoz finansowych na rok 2016. Zarząd Spółki szacuje, że przychody ze sprzedaży będą o 61% wyższe niż wcześniej zakładano. Prognoza zysku netto została podniesiona o ponad 87%.

Ogłoszona w 2014 r. prognoza UNIMOT na rok 2016 zakładała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1 mld zł, a zysk netto w kwocie 8 mln zł. Jednak utrzymująca się od dwóch lat dynamika tempa wzrostu Spółki, jak również wyższe od spodziewanych wyniki finansowe za ubiegły rok (na co wskazuje publikacja przychodów za grudzień 2015, w tym narastająco), dały Zarządowi podstawę do skorygowania wcześniejszych prognoz. Obecnie Spółka zakłada osiągnięcie w bieżącym roku przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 1,61 mld zł i wypracowanie 15 mln zł zysku netto.

W ciągu ostatnich dwóch lat w UNIMOT S.A. nastąpił dynamiczny rozwój – komentuje Robert Brzozowski, Prezes Spółki. – Stworzyliśmy Grupę Kapitałową, poszerzyliśmy naszą ofertę o sektor gazu ziemnego i zintensyfikowaliśmy sprzedaż biopaliw. Przede wszystkim jednak dokonaliśmy ekspansywnego rozwoju w zakresie hurtowej sprzedaży oleju napędowego, który w 2015 r. stanowił ponad 57% ogólnej struktury przychodów Grupy. Od dłuższego czasu notujemy regularny wzrost przychodów i zysku, a poczynione inwestycje dają podstawę do oczekiwania dalszych wzrostowych wyników. Biorąc to pod uwagę, zdecydowaliśmy się podwyższyć ogłoszone wcześniej prognozy.

Spółka ma znakomite perspektywy rozwoju i jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, co potwierdzają m.in. porównania wyników okresowych z danymi finansowymi w analogicznych okresach poprzednich lat. Na początku bieżącego roku UNIMOT S.A. dokonał też akwizycji spółki EnergoGas, w celu uruchomienia nowego sektora działalności.

– Obrót energią elektryczną to kolejny obszar, o który poszerzamy naszą ofertę. Spodziewamy się w szybkim tempie zaistnieć na tym rynku i funkcjonować jako podmiot w pełni multienergetyczny. W bieżącym roku planujemy też dalszy, dynamiczny rozwój działalności w sektorze ON oraz utrzymanie wysokich wyników w sprzedaży biopaliw i gazu płynnego. Zamierzamy wykorzystać wszystkie sprzyjające czynniki, aby poszerzyć zakres naszej działalności i zrealizować zakładane cele finansowe – podsumowuje Prezes Brzozowski.

Nowe prognozy UNIMOT S.A. zostały poddane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Polecamy również

AVIA GO: rusza aplikacja mobilna sieci stacji paliw AVIA w Polsce

UNIMOT, multienergetyczna grupa kapitałowa zarządzająca siecią stacji AVIA w Polsce,...

2 lipca 2024

Zobacz więcej

Grupa UNIMOT sponsorem Dni Jasła 2024

W dniach 21-23 czerwca 2024 roku odbyły się Dni Jasła 2024. Wydarzenie, którego...

26 czerwca 2024

Zobacz więcej