Menu

UNIMOT znacznie podwyższa prognozy na 2016 r.

Data publikacji: 27.01.16

image

Spółka UNIMOT wprowadziła korektę prognoz finansowych na rok 2016. Zarząd Spółki szacuje, że przychody ze sprzedaży będą o 61% wyższe niż wcześniej zakładano. Prognoza zysku netto została podniesiona o ponad 87%.

Ogłoszona w 2014 r. prognoza UNIMOT na rok 2016 zakładała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1 mld zł, a zysk netto w kwocie 8 mln zł. Jednak utrzymująca się od dwóch lat dynamika tempa wzrostu Spółki, jak również wyższe od spodziewanych wyniki finansowe za ubiegły rok (na co wskazuje publikacja przychodów za grudzień 2015, w tym narastająco), dały Zarządowi podstawę do skorygowania wcześniejszych prognoz. Obecnie Spółka zakłada osiągnięcie w bieżącym roku przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 1,61 mld zł i wypracowanie 15 mln zł zysku netto.

W ciągu ostatnich dwóch lat w UNIMOT S.A. nastąpił dynamiczny rozwój – komentuje Robert Brzozowski, Prezes Spółki. – Stworzyliśmy Grupę Kapitałową, poszerzyliśmy naszą ofertę o sektor gazu ziemnego i zintensyfikowaliśmy sprzedaż biopaliw. Przede wszystkim jednak dokonaliśmy ekspansywnego rozwoju w zakresie hurtowej sprzedaży oleju napędowego, który w 2015 r. stanowił ponad 57% ogólnej struktury przychodów Grupy. Od dłuższego czasu notujemy regularny wzrost przychodów i zysku, a poczynione inwestycje dają podstawę do oczekiwania dalszych wzrostowych wyników. Biorąc to pod uwagę, zdecydowaliśmy się podwyższyć ogłoszone wcześniej prognozy.

Spółka ma znakomite perspektywy rozwoju i jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, co potwierdzają m.in. porównania wyników okresowych z danymi finansowymi w analogicznych okresach poprzednich lat. Na początku bieżącego roku UNIMOT S.A. dokonał też akwizycji spółki EnergoGas, w celu uruchomienia nowego sektora działalności.

– Obrót energią elektryczną to kolejny obszar, o który poszerzamy naszą ofertę. Spodziewamy się w szybkim tempie zaistnieć na tym rynku i funkcjonować jako podmiot w pełni multienergetyczny. W bieżącym roku planujemy też dalszy, dynamiczny rozwój działalności w sektorze ON oraz utrzymanie wysokich wyników w sprzedaży biopaliw i gazu płynnego. Zamierzamy wykorzystać wszystkie sprzyjające czynniki, aby poszerzyć zakres naszej działalności i zrealizować zakładane cele finansowe – podsumowuje Prezes Brzozowski.

Nowe prognozy UNIMOT S.A. zostały poddane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Polecamy również

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za IV kwartał 2023 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2023 roku....

9 lutego 2024

Zobacz więcej

Urodzinowy benefit dla członków programu Unimot Klub+

Grupa Unimot, z okazji trzeciej rocznicy istnienia programu lojalnościowego dla akcjonariuszy –...

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Unimot Aviation uruchamia działalność w sektorze lotnictwa pasażerskiego

Unimot Aviation, spółka, która dołączyła w 2023 r. do Grupy Unimot, intensywnie rozwija swoje...

23 stycznia 2024

Zobacz więcej