Menu

UNIMOT realizuje rekordowe zyski

Data publikacji: 16.02.16

image

Ceny paliw cały czas spadają, a polski niezależny importer paliw płynnych i gazowych, spółka UNIMOT S.A., realizuje rekordowe zyski o 220 % wyższe niż rok temu.

Rok 2015 charakteryzował się stałą tendencją spadkową cen na rynku paliw, jednak pomimo tej sytuacji polska spółka UNIMOT S.A., notowana na rynku NewConnect, w opublikowanym właśnie raporcie finansowym za ostatni kwartał 2015 r. wykazała najwyższy w historii zysk netto.

Jak wynika ze skonsolidowanego raportu finansowego, w IV kwartale 2015 r. Grupa UNIMOT S.A. zajmująca się handlem paliwami płynnymi i gazowymi, osiągnęła przychody na poziomie 450,3 mln zł, czyli dwukrotnie wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto Grupy wyniósł 4,2 mln zł i był czterokrotnie wyższy niż rok temu. Z kolei narastająco za 12 miesięcy 2015 r. Grupa UNIMOT osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1 385,6 mln zł, co oznacza wzrost o 104% w porównaniu do roku 2014. Najwyższą dynamikę wzrostu Grupa osiągnęła na poziomie zysku netto. Za 12 miesięcy 2015 r. wypracowano zysk netto w wysokości 12,5 mln zł, czyli o ponad 220% wyższy niż w 2014 r.

Komentarz Prezesa UNIMOT S.A.

Na osiągnięcie tak dobrych wyników w ostatnim kwartale 2015 r. wpłynął głównie dynamiczny rozwój hurtowej sprzedaży oleju napędowego – komentuje Robert Brzozowski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. – Zwiększyliśmy ilość baz udostępniających nasz produkt, dzięki czemu nastąpiło geograficzne rozszerzenie oferty Spółki, i rozbudowaliśmy dział handlowy tego sektora, intensyfikując tym samym współpracę z kontrahentami. Także w sektorze biopaliw i bioolejów zanotowaliśmy znaczny wzrost sprzedaży. Obrót tymi paliwami stanowił prawie 40% udziału w wartości sprzedaży Spółki. Wpłynęły na to zarówno poszerzenie źródła zakupów, jak też korzystne ułożenie się cen rynkowych tego typu paliw, co w efekcie przełożyło się na wyższą marżę.

Przejęcie spółki Enegrogas

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że w IV kwartale 2015 roku UNIMOT nabył nową spółkę o nazwie Energogas, której przedmiotem działalności jest handel energią elektryczną oraz gazem ziemnym. Spółka posiada koncesje na obrót energią elektryczną (OEE), paliwami gazowymi (OPG) oraz paliwami ciekłymi (OPC).

Zakup spółki Energogas to przemyślana strategia rozwoju Grupy UNIMOT, mająca na celu przygotowanie Grupy do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej – dodaje Prezes Brzozowski. – Chcemy rozwijać ofertę Spółki jako podmiotu multienergetycznego. Obecnie kompletujemy zespół pionu handlowego, zaplecze back-office, a także gromadzimy niezbędne środki techniczne i oprogramowanie informatyczne.

 

Polecamy również

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej

Unimot opublikował wyniki za II kwartał 2023 r.

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2023 r....

14 września 2023

Zobacz więcej

Spotkanie z Zarządem 18 września 2023 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

13 września 2023

Zobacz więcej