Menu

UNIMOT prezentuje wyniki za I kwartał 2018

Data publikacji: 15.05.18

image

UNIMOT opublikował skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r. Grupa osiągnęła wyższe przychody ze sprzedaży niż w analogicznym okresie 2017 r., jednak zanotowała niższą rentowność.

W I kwartale 2018 r. Grupa UNIMOT osiągnęła przychody ogółem na poziomie 677 mln zł, w porównaniu do  666 mln zł w analogicznym okresie 2017 r. Wzrost przychodów o 1,8% r/r nastąpił głównie dzięki wzrostowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego, energii elektrycznej i gazu ziemnego. Grupa zanotowała wynik  EBITDA na poziomie 0,8 mln zł,  oraz stratę netto w wysokości 1,9 mln zł, wobec zysku netto w 7,9 mln zł za I kwartał 2017 r.

– Pierwszy kwartał bieżącego roku był dla nas bardzo wymagający, głównie ze względu na otoczenie rynkowe naszego wiodącego biznesu, czyli sprzedaży oleju napędowego – twierdzi Maciej Szozda, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. – Pragnę pokreślić, że mimo tej niekorzystnej sytuacji, w omawianym okresie UNIMOT zwiększył sprzedaż oleju napędowego o 18,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Koszty związane z obsługą tej sprzedaży były jednak znaczne wyższe niż w ubiegłym roku, ponieważ wzrosły m.in. koszty magazynowania zapasu obowiązkowego, koszty realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz inwestycje w nowe projekty, tj. rozwój sieci AVIA i Tankuj24 wyjaśnia Maciej Szozda.

Ponadto, na wyniki Grupy Unimot istotny wpływ miała (o charakterze księgowym, a nie gotówkowym) niższa o 7,7 mln zł wycena zapasu obowiązkowego oleju napędowego, spowodowana istotną zmianą różnicy pomiędzy natychmiastowymi a terminowymi cenami oleju napędowego. Po korekcie o tę pozycję, skonsolidowana EBIDTA wyniosła 8,4 mln zł – jest to poziom o 30,9% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (12,2 mln zł).

Również sektor LPG UNIMOT funkcjonował w trudniejszych niż rok temu warunkach rynkowych. W związku z trwającymi od końca 2017 r. ograniczeniami w dostawach gazu LPG do Polski, wzrosły koszty jego transportu, przeładunku oraz wymuszonych postojów towaru w bazach magazynowych. Mimo to Spółka zwiększyła wolumeny sprzedaży LPG o 11% wobec analogicznego okresu 2017 r.

UNIMOT kontynuował też działania inwestycyjne związane z budową franczyzowej sieci stacji AVIA i wdrażaniem aplikacji Tankuj24. Spółka uruchomiła 5 kolejnych stacji paliw pod marką AVIA, dzięki czemu na koniec I kwartału posiadała sieć 20 stacji w Polsce.  – Chcemy, aby do końca bieżącego  roku w  sieci AVIA znajdowało się 45 stacji, a do końca 2020 r.  powinno ich być już ponad 100 – zapowiada Maciej Szozda.

W sektorze energii elektrycznej Grupa UNIMOT uzyskała znacznie lepsze wyniki niż w I kwartale 2017 r. Intensywne działania sprzedażowe spółek zależnych zaowocowały rekordową liczbą nowych umów, wzrostem wolumenów o 575%. Segment energii elektrycznej wygenerował EBITDA w wysokości 4,3 mln zł w porównaniu do 0,3 mln zł w analogicznym okresie roku 2017.

Pragnę zapewnić, że Zarząd UNIMOT dokłada wszelkich starań, aby zniwelować czynniki, które mogą mieć niekorzystny wpływ na wyniki Grupy w kolejnych kwartałach – wyjaśnia Prezes Szozda. – Również obecne prace Zarządu nad finalizacją strategii UNIMOT na kolejne lata mają na celu koncentrację działań na najbardziej perspektywicznych kierunkach rozwoju, co ma wesprzeć długoterminową budowę wartości UNIMOT – dodaje Prezes Szozda.

Strategia rozwoju Grupy UNIMOT na najbliższe lata zostanie ogłoszona pod koniec drugiego kwartału.

Polecamy również

AVIA Solar sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej AVIA Solar Sędziszów Małopolski

AVIA Solar, zarządzana przez Grupę Unimot, została sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej...

29 września 2023

Zobacz więcej

Oświadczenie Unimot S.A. w sprawie dywersyfikacji działalności i rozszerzania łańcucha wartości

Oświadczenie Kluczowym celem strategicznym Grupy Unimot jest dywersyfikacja działalności i...

26 września 2023

Zobacz więcej

Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA

Grupa Unimot we wrześniu otworzyła stację paliw AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem z supermarketem...

20 września 2023

Zobacz więcej