Menu

UNIMOT prezentuje wyniki za I kwartał 2018

Data publikacji: 15.05.18

image

UNIMOT opublikował skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r. Grupa osiągnęła wyższe przychody ze sprzedaży niż w analogicznym okresie 2017 r., jednak zanotowała niższą rentowność.

W I kwartale 2018 r. Grupa UNIMOT osiągnęła przychody ogółem na poziomie 677 mln zł, w porównaniu do  666 mln zł w analogicznym okresie 2017 r. Wzrost przychodów o 1,8% r/r nastąpił głównie dzięki wzrostowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego, energii elektrycznej i gazu ziemnego. Grupa zanotowała wynik  EBITDA na poziomie 0,8 mln zł,  oraz stratę netto w wysokości 1,9 mln zł, wobec zysku netto w 7,9 mln zł za I kwartał 2017 r.

– Pierwszy kwartał bieżącego roku był dla nas bardzo wymagający, głównie ze względu na otoczenie rynkowe naszego wiodącego biznesu, czyli sprzedaży oleju napędowego – twierdzi Maciej Szozda, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. – Pragnę pokreślić, że mimo tej niekorzystnej sytuacji, w omawianym okresie UNIMOT zwiększył sprzedaż oleju napędowego o 18,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Koszty związane z obsługą tej sprzedaży były jednak znaczne wyższe niż w ubiegłym roku, ponieważ wzrosły m.in. koszty magazynowania zapasu obowiązkowego, koszty realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz inwestycje w nowe projekty, tj. rozwój sieci AVIA i Tankuj24 wyjaśnia Maciej Szozda.

Ponadto, na wyniki Grupy Unimot istotny wpływ miała (o charakterze księgowym, a nie gotówkowym) niższa o 7,7 mln zł wycena zapasu obowiązkowego oleju napędowego, spowodowana istotną zmianą różnicy pomiędzy natychmiastowymi a terminowymi cenami oleju napędowego. Po korekcie o tę pozycję, skonsolidowana EBIDTA wyniosła 8,4 mln zł – jest to poziom o 30,9% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (12,2 mln zł).

Również sektor LPG UNIMOT funkcjonował w trudniejszych niż rok temu warunkach rynkowych. W związku z trwającymi od końca 2017 r. ograniczeniami w dostawach gazu LPG do Polski, wzrosły koszty jego transportu, przeładunku oraz wymuszonych postojów towaru w bazach magazynowych. Mimo to Spółka zwiększyła wolumeny sprzedaży LPG o 11% wobec analogicznego okresu 2017 r.

UNIMOT kontynuował też działania inwestycyjne związane z budową franczyzowej sieci stacji AVIA i wdrażaniem aplikacji Tankuj24. Spółka uruchomiła 5 kolejnych stacji paliw pod marką AVIA, dzięki czemu na koniec I kwartału posiadała sieć 20 stacji w Polsce.  – Chcemy, aby do końca bieżącego  roku w  sieci AVIA znajdowało się 45 stacji, a do końca 2020 r.  powinno ich być już ponad 100 – zapowiada Maciej Szozda.

W sektorze energii elektrycznej Grupa UNIMOT uzyskała znacznie lepsze wyniki niż w I kwartale 2017 r. Intensywne działania sprzedażowe spółek zależnych zaowocowały rekordową liczbą nowych umów, wzrostem wolumenów o 575%. Segment energii elektrycznej wygenerował EBITDA w wysokości 4,3 mln zł w porównaniu do 0,3 mln zł w analogicznym okresie roku 2017.

Pragnę zapewnić, że Zarząd UNIMOT dokłada wszelkich starań, aby zniwelować czynniki, które mogą mieć niekorzystny wpływ na wyniki Grupy w kolejnych kwartałach – wyjaśnia Prezes Szozda. – Również obecne prace Zarządu nad finalizacją strategii UNIMOT na kolejne lata mają na celu koncentrację działań na najbardziej perspektywicznych kierunkach rozwoju, co ma wesprzeć długoterminową budowę wartości UNIMOT – dodaje Prezes Szozda.

Strategia rozwoju Grupy UNIMOT na najbliższe lata zostanie ogłoszona pod koniec drugiego kwartału.

Polecamy również

Spotkanie z Zarządem 29 maja 2024 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

23 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot wynajęła terminal LPG w niemieckim Wilhelmshaven

Unimot Paliwa, spółka z Grupy Unimot, zawarła umowę na przeładunek i magazynowanie gazu LPG w...

22 maja 2024

Zobacz więcej

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za I kwartał 2024 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2024 roku. Według...

10 maja 2024

Zobacz więcej