Menu

UNIMOT GAZ w segmencie NewConnect Lead

Data publikacji: 02.07.14

image

UNIMOT GAZ trafił na listę największych i najpłynniejszych spółek rynku alternatywnego warszawskiej giełdy. Zarząd GPW zakwalifikował Spółkę do segmentu NewConnect Lead.

UNIMOT GAZ S.A. ma duże szanse na przeniesienie swoich notowań na główny rynek giełdy. Decyzją Zarządu GPW, Spółka została zakwalifikowana do segmentu NC Lead, otrzymując tym samym tytuł spółki-lidera. Jest to kolejne potwierdzenie, iż Spółka wykazuje dużą dynamikę wzrostu i warto okazać jej bliższe zainteresowanie.  

Podczas kontroli zasad przy kwalifikacji do indeksu brano pod uwagę dane z ostatniego półrocza działalności UNIMOT GAZ S.A. na rynku NewConnect, analizując zarówno kryteria ilościowe, jak i jakościowe. Weryfikacji poddano m.in. przestrzeganie przez Spółkę zasad i przepisów w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych względem inwestorów oraz stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

– Zakwalifikowanie się UNIMOT GAZ S.A. do segmentu  NC Lead jest dużym wyróżnieniem i nobilitacją – komentuje Bogusław Satława, Prezes Zarządu UNIMOT GAZ S.A. – Tytuł spółki-lidera podnosi nasz prestiż, ale przede wszystkim potwierdza, iż Spółka przykłada dużą wagę do standardów wypełniania obowiązków informacyjnych. Liczę, że wykorzystamy ten awans do przeniesienia Spółki na rynek podstawowy w najkrótszej perspektywie czasowej.

Segment NewConnect Lead promuje spółki rynku alternatywnego, spełniające najwięcej kryteriów dopuszczalności na główny rynek GPW. Giełda zwiększa zainteresowanie inwestorów spółką, z zaznaczeniem, że pozycję lidera utrzymają tylko te, które nie zaprzestaną spełniania wymogów NC Lead.

Kwalifikacja Spółki do segmentu NC Lead skutkuje szczególnym oznaczaniem w serwisach informacyjnych GPW i odrębną prezentacją w wynikach notowań. Weryfikacja listy spółek w segmencie NC Lead jest przeprowadzana raz na kwartał.

 

Polecamy również

Paliwo w promocyjnej cenie 4,99 zł/l na stacji AVIA w Lublinie

Grupa Unimot, właściciel sieci stacji AVIA w Polsce, informuje o atrakcyjnej promocji dostępnej...

20 czerwca 2024

Zobacz więcej

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w rejonie portów Szczecin, Świnoujście i Police

Kontynuując przyjęty plan rozszerzania działalności w obszarze dostaw paliw żeglugowych i...

4 czerwca 2024

Zobacz więcej