Menu

UNIMOT GAZ S.A. zmienił nazwę na UNIMOT S.A.

Data publikacji: 19.09.14

image

Spółka UNIMOT GAZ S.A. zmieniła nazwę na UNIMOT S.A. Zmiana wiąże się m.in. z rozszerzaniem oferty biznesowej Spółki.

Nazwa UNIMOT S.A. została wprowadzona zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca br. i po zarejestrowaniu przez Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Opolu dnia 17 września. Wszystkie pozostałe dane: NIP, REGON, numery kont bankowych, numery telefonów oraz adres pozostają bez zmian.

Zmiana nazwy Spółki wynika przede wszystkim z poszerzenia oferty biznesowej o kolejne produkty tj. biopaliwa i olej napędowy. 

Nasza działalność rynkowa już dawno wykroczyła poza obszar branży gazowniczej – komentuje zmianę Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. – Wraz z rozwojem Spółki wprowadziliśmy do oferty gaz ziemny, biopaliwa, a w drugim kwartale br. rozpoczęliśmy hurtową sprzedaż oleju napędowego. Poprzez Spółki celowe inwestujemy w infrastrukturę służącą do dystrybucji gazu ziemnego oraz do wytwarzania gazu LNG za pośrednictwem własnej instalacji. Zmiana nazwy jest w tym wypadku zwieńczeniem pewnego procesu transformacji, krystalizowania się nowej koncepcji biznesowej. Chcemy tym samym dać wyraźny sygnał dla rynku, że UNIMOT S.A. to już nie tylko spółka z branży gazowniczej, ale dynamicznie rozwijająca się grupa multienergetyczna.

Biorąc pod uwagę plany przejęcia przez Spółkę znacznego sektora paliwowego od Unimot Express Sp. z o.o., ujednolicenie nazwy wpłynie na globalny charakter działalności, jak również na dalsze umacnianie pozycji rynkowej marki UNIMOT.

Zmiana nazwy Spółki nie pociąga za sobą konsekwencji materialno-prawnych w stosunkach z kontrahentami czy partnerami handlowymi oraz nie wpływa na dotychczasowe zobowiązania Spółki.

W związku z powyższym Zarząd UNIMOT S.A. zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich partnerów i kontrahentów o używanie nowej nazwy na wystawianych dla Spółki dokumentach oraz korespondencji.

Jednocześnie Spółka zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, aby proces zmiany nazwy został przeprowadzony w jak najmniej uciążliwy sposób.

Polecamy również

HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Grupy Unimot już w marcu

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, a tym samym konieczność...

14 marca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w polskich portach

Kontynuując przyjętą strategię dywersyfikacji działalności Grupy Unimot, spółka Unimot...

13 marca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot i jej spółka RCEkoenergia partnerem XXIV Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego PowerPol

19-20 lutego 2024 r. odbył się XXIV Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy PowerPol....

28 lutego 2024

Zobacz więcej