Menu

UNIMOT GAZ S.A. od roku na giełdzie

Data publikacji: 30.09.13

image

26 września br. minęła pierwsza rocznica debiutu UNIMOT GAZ S.A. na rynku kapitałowym NewConnect. Dla Spółki był to czas intensywnego rozwoju i otwarcia nowych możliwości działania.

Roczna obecność na rynku NewConnect to bardzo dynamiczny okres w historii UNIMOT GAZ S.A., który przełożył się na wzrost wartości i rozpoznawalności Spółki w branży gazowniczej. Debiut giełdowy niewątpliwie zwiększył motywację Spółki do intensywnego rozwoju, czego efektem jest znaczący wzrost przychodów UNIMOT GAZ S.A. w ostatnich trzech kwartałach.

Do najważniejszych działań Spółki we wspomnianym okresie należały m.in.: nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi w zakresie dostaw gazu płynnego (co pozwoliło uniezależnić Spółkę od dostawców krajowych), intensyfikacja hurtowej sprzedaży LPG, uruchomienie dwóch nowych centrów dystrybucji gazu w butlach oraz rozwój istniejących oddziałów dystrybucyjnych. W tym czasie UNIMOT GAZ S.A. podjął też decyzję o wejściu na rynek handlu skroplonym gazem ziemnym (w tym LNG). Spółka uzyskała od URE koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi (OPG) oraz promesę koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym (OGZ). W ramach rozwoju Spółki modernizowano i poszerzono tabor transportowy, co pozwoliło zoptymalizować warunki dostaw gazu i zwiększyć potencjał handlowy Spółki. Dokonano też wielu inwestycji na terenie rozlewni gazu w Zawadzkiem oraz w centrach dystrybucyjnych.

Rok obecności UNIMOT GAZ S.A. na NewConnect to również zmiany w strukturze organizacyjnej. W składzie Rady Nadzorczej Spółki pojawili się niezależni specjaliści, a lipcu 2013 r. nowym prezesem Zarządu Spółki został Bogusław Satława. Działania te przyczyniły się do efektywniejszego zarządzania Spółką i zwiększyły jej transparentność.

Do niewątpliwych sukcesów UNIMOT GAZ S.A. na przestrzeni ostatniego roku należy zaliczyć znaczną poprawę poziomu relacji inwestorskich. Koncentrując się na budowaniu nowych kanałów komunikacji z akcjonariuszami, potencjalnymi inwestorami oraz innymi uczestnikami rynku, Spółka rozszerzyła raporty kwartalne o szczegółowe dane finansowe, wprowadziła raporty miesięczne o przychodach i przyjęła politykę dywidendową. Ponadto UNIMOT GAZ S.A. zawarł umowę o współpracę ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych i po raz pierwszy wziął udział w Targach Akcjonariat, w ramach Konferencji WallStreet 17 w Karpaczu.  W celu polepszenia komunikacyjności, Spółka uruchomiła profile w portalach giełdowych: Bankier.pl, PAP Biznes, GPW Media i odnowiła swoją stronę internetową. Przejrzysta struktura witryny i nowe funkcjonalności usprawniły dostęp do bieżących informacji oraz wydarzeń z działalności Spółki.

Dzięki obecności na rynku NewConnect, UNIMOT GAZ S.A. wzmocnił swój wizerunek oraz markę, co dało możliwość zaistnienia w najbardziej prestiżowych wydarzeniach i mediach. Przedstawiciele Zarządu Spółki dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu rynku gazowniczego m.in. podczas branżowych konferencji, na łamach pism i serwisów. Eksperckie komentarze i publikacje o UNIMOT GAZ S.A. ukazują się m.in. w: e-petrol.pl, WNP.pl, petrolnet.pl, gazeo.pl, PIPP.pl, NewConnectinfo.pl. W najważniejszej dla branży paliwowej publikacji – raporcie Polski Rynek Paliw 2012 został zamieszczony wywiad z Przewodniczącym Rady Nadzorczej UNIMOT GAZ S.A. – Adamem Sikorskim. Spółka została też laureatem plebiscytu „Akcenty 2012”, wyróżniającym firmy,  które miały decydujący wpływ na rozwój i funkcjonowanie branży paliw w Polsce.

Korzystne wyniki finansowe oraz przejrzysta polityka informacyjna UNIMOT GAZ S.A. przyczyniły się do wzrostu wartości Spółki oraz kursu akcji. Z 2,90 zł w momencie debiutu (we wrześniu 2012 r.) kurs akcji Spółki wzrósł do niemal 7 zł w sierpniu br.

Podsumowując działalność UNIMOT GAZ S.A. od momentu wejścia na rynek NewConnect należy stwierdzić, że był to dla Spółki znakomity okres – komentuje Prezes Zarządu Bogusław Satława. – Osiągnięte w tym czasie wysokie przychody ze sprzedaży, dobre wyniki finansowe oraz zmniejszenie poziomu zobowiązań świadczą o słuszności podejmowanych decyzji, silnej kondycji operacyjnej Spółki i dużych perspektywach biznesowych. Z kolei ambitne plany rozwoju Spółki pozwalają mieć nadzieję na utrzymanie tej wzrostowej tendencji oraz szybsze uplasowanie walorów UNIMOT GAZ S.A. na głównym rynku GPW – dodaje Bogusław Satława.

W najbliższym czasie UNIMOT GAZ S.A. nadal będzie się koncentrował na kluczowych oraz najbardziej rentownych obszarach swojej działalności, poszukując jednocześnie możliwości poszerzenia oferty handlowej o nowe produkty i kanały sprzedaży, w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Spółka zamierza m.in. wzmocnić sprzedaż gazu płynnego do celów grzewczych, ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców sektora przemysłowego, przetwórczego i rolnictwa, oraz poszerzyć ekspansję gazu w butlach na nowe rynki, uruchamiając kolejne centra dystrybucji na terenie kraju.

Polecamy również

Paliwo w promocyjnej cenie 4,99 zł/l na stacji AVIA w Lublinie

Grupa Unimot, właściciel sieci stacji AVIA w Polsce, informuje o atrakcyjnej promocji dostępnej...

20 czerwca 2024

Zobacz więcej

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w rejonie portów Szczecin, Świnoujście i Police

Kontynuując przyjęty plan rozszerzania działalności w obszarze dostaw paliw żeglugowych i...

4 czerwca 2024

Zobacz więcej