Menu

UNIMOT GAZ S.A. od roku na giełdzie

Date of publication: 30.09.13

image

26 września br. minęła pierwsza rocznica debiutu UNIMOT GAZ S.A. na rynku kapitałowym NewConnect. Dla Spółki był to czas intensywnego rozwoju i otwarcia nowych możliwości działania.

Roczna obecność na rynku NewConnect to bardzo dynamiczny okres w historii UNIMOT GAZ S.A., który przełożył się na wzrost wartości i rozpoznawalności Spółki w branży gazowniczej. Debiut giełdowy niewątpliwie zwiększył motywację Spółki do intensywnego rozwoju, czego efektem jest znaczący wzrost przychodów UNIMOT GAZ S.A. w ostatnich trzech kwartałach.

Do najważniejszych działań Spółki we wspomnianym okresie należały m.in.: nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi w zakresie dostaw gazu płynnego (co pozwoliło uniezależnić Spółkę od dostawców krajowych), intensyfikacja hurtowej sprzedaży LPG, uruchomienie dwóch nowych centrów dystrybucji gazu w butlach oraz rozwój istniejących oddziałów dystrybucyjnych. W tym czasie UNIMOT GAZ S.A. podjął też decyzję o wejściu na rynek handlu skroplonym gazem ziemnym (w tym LNG). Spółka uzyskała od URE koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi (OPG) oraz promesę koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym (OGZ). W ramach rozwoju Spółki modernizowano i poszerzono tabor transportowy, co pozwoliło zoptymalizować warunki dostaw gazu i zwiększyć potencjał handlowy Spółki. Dokonano też wielu inwestycji na terenie rozlewni gazu w Zawadzkiem oraz w centrach dystrybucyjnych.

Rok obecności UNIMOT GAZ S.A. na NewConnect to również zmiany w strukturze organizacyjnej. W składzie Rady Nadzorczej Spółki pojawili się niezależni specjaliści, a lipcu 2013 r. nowym prezesem Zarządu Spółki został Bogusław Satława. Działania te przyczyniły się do efektywniejszego zarządzania Spółką i zwiększyły jej transparentność.

Do niewątpliwych sukcesów UNIMOT GAZ S.A. na przestrzeni ostatniego roku należy zaliczyć znaczną poprawę poziomu relacji inwestorskich. Koncentrując się na budowaniu nowych kanałów komunikacji z akcjonariuszami, potencjalnymi inwestorami oraz innymi uczestnikami rynku, Spółka rozszerzyła raporty kwartalne o szczegółowe dane finansowe, wprowadziła raporty miesięczne o przychodach i przyjęła politykę dywidendową. Ponadto UNIMOT GAZ S.A. zawarł umowę o współpracę ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych i po raz pierwszy wziął udział w Targach Akcjonariat, w ramach Konferencji WallStreet 17 w Karpaczu.  W celu polepszenia komunikacyjności, Spółka uruchomiła profile w portalach giełdowych: Bankier.pl, PAP Biznes, GPW Media i odnowiła swoją stronę internetową. Przejrzysta struktura witryny i nowe funkcjonalności usprawniły dostęp do bieżących informacji oraz wydarzeń z działalności Spółki.

Dzięki obecności na rynku NewConnect, UNIMOT GAZ S.A. wzmocnił swój wizerunek oraz markę, co dało możliwość zaistnienia w najbardziej prestiżowych wydarzeniach i mediach. Przedstawiciele Zarządu Spółki dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu rynku gazowniczego m.in. podczas branżowych konferencji, na łamach pism i serwisów. Eksperckie komentarze i publikacje o UNIMOT GAZ S.A. ukazują się m.in. w: e-petrol.pl, WNP.pl, petrolnet.pl, gazeo.pl, PIPP.pl, NewConnectinfo.pl. W najważniejszej dla branży paliwowej publikacji – raporcie Polski Rynek Paliw 2012 został zamieszczony wywiad z Przewodniczącym Rady Nadzorczej UNIMOT GAZ S.A. – Adamem Sikorskim. Spółka została też laureatem plebiscytu „Akcenty 2012”, wyróżniającym firmy,  które miały decydujący wpływ na rozwój i funkcjonowanie branży paliw w Polsce.

Korzystne wyniki finansowe oraz przejrzysta polityka informacyjna UNIMOT GAZ S.A. przyczyniły się do wzrostu wartości Spółki oraz kursu akcji. Z 2,90 zł w momencie debiutu (we wrześniu 2012 r.) kurs akcji Spółki wzrósł do niemal 7 zł w sierpniu br.

Podsumowując działalność UNIMOT GAZ S.A. od momentu wejścia na rynek NewConnect należy stwierdzić, że był to dla Spółki znakomity okres – komentuje Prezes Zarządu Bogusław Satława. – Osiągnięte w tym czasie wysokie przychody ze sprzedaży, dobre wyniki finansowe oraz zmniejszenie poziomu zobowiązań świadczą o słuszności podejmowanych decyzji, silnej kondycji operacyjnej Spółki i dużych perspektywach biznesowych. Z kolei ambitne plany rozwoju Spółki pozwalają mieć nadzieję na utrzymanie tej wzrostowej tendencji oraz szybsze uplasowanie walorów UNIMOT GAZ S.A. na głównym rynku GPW – dodaje Bogusław Satława.

W najbliższym czasie UNIMOT GAZ S.A. nadal będzie się koncentrował na kluczowych oraz najbardziej rentownych obszarach swojej działalności, poszukując jednocześnie możliwości poszerzenia oferty handlowej o nowe produkty i kanały sprzedaży, w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Spółka zamierza m.in. wzmocnić sprzedaż gazu płynnego do celów grzewczych, ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców sektora przemysłowego, przetwórczego i rolnictwa, oraz poszerzyć ekspansję gazu w butlach na nowe rynki, uruchamiając kolejne centra dystrybucji na terenie kraju.

Recommended news

The Unimot Group has started operations involving the supply of marine fuels in the area of the ports of Szczecin, Świnoujście and Police

Continuing the implementation of the adopted plan to expand its operations in the area of marine...

5 June 2024

See more

Unimot Group published its results for first quarter of 2024

Unimot Group has published its consolidated financial and operating results for the first quarter...

31 May 2024

See more

Unimot Group publishes its ESG Report for 2023

Unimot Group, an independent multi-energy group listed on the Warsaw Stock Exchange, has published...

27 May 2024

See more