Menu

UNIMOT dynamicznie rośnie: w I kwartale 2016 r. zysk netto wzrósł o 283% rdr

Data publikacji: 13.05.16

image

UNIMOT, dynamicznie rozwijająca się multienergetyczna grupa kapitałowa, opublikowała sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 r. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, przychody Grupy wzrosły o 34 % do 378,3 mln zł, a zysk netto wzrósł o 283 % do 7,83 mln zł.

„Dynamiczny wzrost przychodów i zysku wynika ze zwiększenia skali działalności i poprawy marż. Grupa zwiększa ilość baz udostępniających olej napędowy oraz rozwija hurtową sprzedaż biopaliw i bioolejów. Ponadto utrzymujemy znaczącą pozycję wśród importerów i dostawców hurtowych gazu LPG i umacniamy pozycję lidera w jego dystrybucji w Południowej Polsce” – mówi Robert Brzozowski, prezes UNIMOT.

W I kwartale 2016 r. Grupa wypracowała EBIT w wysokości 10,3 mln zł, co stanowi wzrost o 179% w porównaniu do I kwartału 2015 r. Natomiast wynik EBITDA w I kwartale 2016 r. wyniósł 11,0 mln zł, co stanowi wzrost o 157% rdr. Marża EBIT wzrosła z 1,3% do 2,7%, a marża EBITDA poprawiła się z 1,5% do 2,9%.

„Wzrost wskaźników rentowności potwierdza, że podjęte przez nas działania optymalizacyjne realizowane w poprzednich okresach przynoszą pozytywne skutki” – mówi prezes Brzozowski.

W I kwartale 2016 r. Grupa UNIMOT osiągnęła rentowność kapitałów własnych na poziomie 11,0% – znacznie wyższą niż w I kwartale 2015 r. (3,8%). Również wskaźnik rentowności aktywów odnotował wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r., z 0,9% do 2,2%.

Największy udział w przychodach Grupy w I kwartale 2016 r. stanowił obrót olejem napędowym, a pozostałe istotne linie produktowe to sprzedaż gazu LPG oraz biopaliw, należy także zaznaczyć kontynuację obrotu gazem ziemnym. Istotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego z nowych odcinków planowane jest w drugiej połowie 2017 r.

„Tak dobre wyniki pozwalają nam podtrzymać prognozę wyników na 2016 r. Spodziewamy się, że w tym roku UNIMOT osiągnie zysk netto na poziomie 15 mln zł, a przychody sięgną 1,6 mld zł” – podsumowuje Robert Brzozowski.

 

Polecamy również

Paliwo w promocyjnej cenie 4,99 zł/l na stacji AVIA w Lublinie

Grupa Unimot, właściciel sieci stacji AVIA w Polsce, informuje o atrakcyjnej promocji dostępnej...

20 czerwca 2024

Zobacz więcej

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w rejonie portów Szczecin, Świnoujście i Police

Kontynuując przyjęty plan rozszerzania działalności w obszarze dostaw paliw żeglugowych i...

4 czerwca 2024

Zobacz więcej