Menu

Rozpoczęcie ofensywy sieciowej UNIMOT GAZ

Data publikacji: 06.08.14

image

Spółka UNIMOT GAZ realizuje kolejne etapy strategii udziału w rynku gazu ziemnego. Właśnie zakupiła sieć dystrybucyjną, przyłączoną do sieci przesyłowej OGP Gaz-System S.A.

Zależna od UNIMOT GAZ Spółka Celowa nabyła gazociągi średniego ciśnienia, należące do nich przyłącza oraz infrastrukturę towarzyszącą wraz ze stacją redukcyjną I stopnia, kotłownią i nawanialnią. Zakupiona sieć dystrybucyjna, o łącznej długości przewyższającej 20 km, zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej przez Spółkę instalacji skraplania gazu (LNG) w jednej z gmin województwa mazowieckiego. Obecnie sieć zaopatruje w paliwo gazowe niespełna 100 aktywnych odbiorców, w tym przemysłowych.

W ten sposób, po udanej akwizycji dwóch stacji regazyfikacji na terenie województw zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego na początku miesiąca, UNIMOT GAZ zwiększył swoje zaangażowanie w polski rynek gazowy.

– Realizowany właśnie projekt jest elementem wielokierunkowej intensyfikacji sprzedaży gazu ziemnego na bazie istniejącego przyłącza na sieci wysokociśnieniowej – komentuje Przemysław Podgórski, Członek Zarządu UNIMOT GAZ S.A. – W wyniku wskazanej inwestycji realizowana przez Spółkę sprzedaż gazu ziemnego zwiększy się o ok. 1,3 mln m3 rocznie. Planujemy też rozwijać przedmiotową sieć dystrybucyjną na terenie sąsiadujących niezgazyfikowanych gmin, tak aby w perspektywie kilku lat zwiększyć jej długość co najmniej czterokrotnie. Zakładamy bowiem, iż docelowo sieć osiągnie długość ok. 120 km, a jej potencjał sprzedażowy wyniesie 12 mln m3 gazu ziemnego rocznie.

Nie mniej istotne jest ułatwienie operacyjnego zarządzania strumieniem gazu na realizowanej inwestycji poprzez instalację skraplania gazu ziemnego (produkcja LNG), dzięki której będziemy zaopatrywać własne stacje regazyfikacyjne – dodaje Przemysław Podgórski. – Na bazie pozyskanego majątku rozważamy również produkcję gazu sprężonego (CNG). Chcemy bowiem, aby oferta Spółki była kompleksowa i komplementarna w stosunku do obecnych i przyszłych Klientów.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że zmiana właścicielska nie spowoduje zmiany poziomu cen dla odbiorców końcowych.

 

Polecamy również

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot publikuje Raport ESG za 2023 r.

Grupa Unimot, notowana na GPW w Warszawie niezależna grupa multienergetyczna, opublikowała...

27 maja 2024

Zobacz więcej

Spotkanie z Zarządem 29 maja 2024 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

23 maja 2024

Zobacz więcej