Menu

Rekordowe przychody UNIMOT na poziomie 1,4 mld zł i trzykrotny wzrost zysku w 2015 r.

Data publikacji: 13.04.16

image

UNIMOT S.A., dynamicznie rozwijająca się spółka multienergetyczna opublikowała roczne sprawozdanie finansowe. W 2015 r. Grupa wypracowała 12,6 mln zł zysku netto wobec 3,8 mln zł w 2014 r., a jej przychody wzrosły do 1,4 mld zł z 666 mln zł. Prezes UNIMOT zapowiada, że Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie 30% zysku na dywidendę.

Na osiągnięcie tak dobrych wyników finansowych w dużej mierze wpłynął dynamiczny rozwój hurtowej sprzedaży oleju napędowego. Zwiększyliśmy ilość baz paliwowych, z których udostępniamy ten produkt, dzięki czemu nastąpiło geograficzne rozszerzenie oferty Spółki” – pisze w liście do akcjonariuszy prezes UNIMOT S.A. Robert Brzozowski.

Prezes spółki przypomina, że w roku 2015, UNIMOT podjął strategiczną decyzję o przejęciu firmy EnergoGas Sp. z o.o., posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną i gazem ziemnym. „Dzięki temu przejęciu w 2016 r. Grupa UNIMOT wkroczy w nowy obszar działalności, związany ze sprzedażą energii elektrycznej” – mówi prezes. „Będzie to jeden z elementów poszerzania multienergetycznej oferty Grupy, w ramach której oferowany będzie m.in. olej napędowy, gaz płynny, biopaliwa, gaz ziemny oraz energia elektryczna” – dodaje.

Robert Brzozowski wskazuje również, że jednym z ważniejszych wydarzeń w 2016 r. będzie planowana emisja do 4 mln nowych akcji. „Celem emisji jest przede wszystkim pozyskanie kapitału, który pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój Spółki” – pisze prezes UNIMOT.

Ponadto w liście do akcjonariuszy prezes UNIMOT informuje, że zgodnie z przyjętą polityką dywidendową na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 30% zysku netto. Oznacza to, że jeśli WZA uwzględni rekomendację Zarządu na jedną akcję zostaną wypłacone 0,68 zł dywidendy. Pozostała część zysku zostanie przeznaczona na rozwój działalności operacyjnej Spółki.

Polecamy również

Paliwo w promocyjnej cenie 4,99 zł/l na stacji AVIA w Lublinie

Grupa Unimot, właściciel sieci stacji AVIA w Polsce, informuje o atrakcyjnej promocji dostępnej...

20 czerwca 2024

Zobacz więcej

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w rejonie portów Szczecin, Świnoujście i Police

Kontynuując przyjęty plan rozszerzania działalności w obszarze dostaw paliw żeglugowych i...

4 czerwca 2024

Zobacz więcej