Menu

Przemysław Podgórski nowym prezesem UNIMOT GAZ S.A.

Data publikacji: 26.08.14

image

Rada Nadzorcza UNIMOT GAZ S.A. powołała nowego prezesa Zarządu Spółki. Został nim Przemysław Podgórski, dotychczas Członek Zarządu UNIMOT GAZ S.A., który zastąpił na tym stanowisku Bogusława Satławę.

W poniedziałek 25 sierpnia Rada Nadzorcza UNIMOT GAZ S.A. powoła na stanowisko prezesa Zarządu Przemysława Podgórskiego, który wcześniej pełnił w Spółce funkcję Członka Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza odwołała ze stanowiska prezesa Bogusława Satławę, który pełnił tę funkcję od lipca 2013 r.

Rada Nadzorcza podjęła odpowiedzialną decyzję – wyjaśnia Adam Sikorski, Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMOT GAZ S.A. – Pan Bogusław Satława jest prezesem Zarządu PZL Sędziszów S.A. (spółki należącej do Grupy Kapitałowej Unimot Express), gdzie obecnie rozwijane ważne projekty biznesowe wiążą się ze znacznym zwiększeniem jego obowiązków. Z kolei osoba zarządzająca UNIMOT GAZ S.A. musi teraz sprostać nowym, poważnym wyzwaniom, jakie niesie ze sobą intensyfikacja działań Spółki w obszarze gazu ziemnego. Pan Przemysław Podgórski ma bogate  doświadczenie na rynku gazowniczym, zna ten rynek z wielu perspektyw. Ponadto uczestniczył w działalności Spółki UNIMOT GAZ S.A. od chwili jej powołania, nadzorował wiele projektów, dlatego jestem przekonany, że przy wsparciu nowych osób w Zarządzie doskonale pokieruje Spółką w jej ekspansji na nowe rynki – dodaje Adam Sikorski.

Nowy Prezes Zarządu jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. Z Grupą UNIMOT związany jest od 2000 r., gdzie był odpowiedzialny m.in. za dział logistyki, zarządzanie aktywami i zarządzanie ryzykiem. W latach 2007-12 był Dyrektorem Działu Logistyki i Członkiem Zarządu Unimot Express Sp. z o.o. W 2012 r. został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. – spółki należącej do Grupy UNIMOT. Od 2012 r. do chwili obecnej zajmował stanowisko Członka Zarządu UNIMOT GAZ S.A. Od 2011 r. pełni też funkcję Członka Rady Polskiej Izby Gazu Płynnego.

Rada Nadzorcza obdarzyła mnie ogromnym zaufaniem – twierdzi Przemysław Podgórski. – Rozumiejąc wielką odpowiedzialność, liczę, że zarówno nowi Członkowie Zarządu, jak również wszyscy pracownicy UNIMOT GAZ S.A. wesprą mnie w podejmowanych wysiłkach, mających na celu przede wszystkim zwiększenie wartości i konkurencyjności Spółki. Biorąc pod uwagę, iż skład Zarządu zasiliły osoby o wysokich kompetencjach zawodowych – eksperci rynków finansowego i paliwowego, głęboko wierzę w pomyślność planowanych zamierzeń i wykorzystanie ogromnego potencjału naszej Spółki.

W skład Zarządu UNIMOT GAZ S.A. weszli: Małgorzata Garncarek, Dyrektor Finansowy Spółki, oraz Robert Brzozowski, Dyrektor Handlowy Spółki.

Małgorzata Garncarek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z Grupą UNIMOT związana od 2004 r., początkowo jako specjalista ds. kontrolingu, następnie jako kierownik Działu Finansowo-Administracyjnego, a obecnie jako Dyrektor Finansowy Unimot Express Sp. z o.o. W 2012 r. została Członkiem Rady Nadzorczej Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. – spółki należącej do Grupy UNIMOT. Od 2012 r. Małgorzata Garncarek pełni  funkcję Dyrektora Finansowego UNIMOT GAZ S.A. oraz Specjalisty ds. Rynku Kapitałowego i Giełdy.

Robert Brzozowski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego.  W latach 2000-03 był Dyrektorem ds. Handlu i Marketingu ORLEN Morena Sp. z o.o., a w latach 2004-05 – Dyrektorem Handlowym LOTOS Marine. Robert Brzozowski jest związany z Grupą UNIMOT od 2008 r., zajmując się międzynarodowym obrotem paliw. W UNIMOT GAZ S.A. od 2014 r. odpowiadał za projekt oleju napędowego. Obecnie, jako Dyrektor Handlowy Spółki, będzie także nadzorował trading gazu ziemnego.

 

Polecamy również

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot publikuje Raport ESG za 2023 r.

Grupa Unimot, notowana na GPW w Warszawie niezależna grupa multienergetyczna, opublikowała...

27 maja 2024

Zobacz więcej

Spotkanie z Zarządem 29 maja 2024 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

23 maja 2024

Zobacz więcej