Menu

Nowy członek Rady Nadzorczej UNIMOT

Data publikacji: 20.06.17

image

Spółka UNIMOT zyskała wybitnego eksperta z branży petrochemicznej w Radzie Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Adila A. Al.-Tubayyeb.

Rada Nadzorcza UNIMOT S.A. może się poszczycić obecnością najwyższej klasy specjalisty z branży petrochemicznej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 20 czerwca br., powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Adila A. Al.-Tubayyeb, obywatela Arabii Saudyjskiej.

– Jesteśmy zaszczyceni, że do Rady Nadzorczej UNIMOT dołączył tak wybitny ekspert – komentuje Adam Sikorski, Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. – Pan Adil Al.-Tubayyeb jest międzynarodowym konsultantem rynku petrochemicznego, jego zaangażowanie w prace Rady Nadzorczej Spółki będzie dla nas niezwykle cenne. Liczymy też na jego wsparcie w zakresie rozwoju UNIMOT na rynku paliwowym, zwłaszcza we współpracy z zagranicznymi partnerami.

Adil Al.-Tubayyeb od 1982 r. był związany z Saudi Aramco – saudyjskim koncernem paliwowo-chemicznym, o największej w świecie dziennej produkcji ropy naftowej. W latach 1991-94 kierował oddziałem Saudi Petroleum Limited w Tokyo, a po powrocie został dyrektorem departamentu firmy ds. koordynacji międzynarodowych przedsięwzięć typu joint venture. Następnie, w latach 2000-03 Adil Al.-Tubayyeb był prezesem Saudi Petroleum International Inc w Nowym Jorku, a w 2007 r. objął stanowisko wiceprezesa firmy ds. marketingu i planowania zapasów. W 2008 r. został wiceprezesem RTIRP  – nowego projektu, powstałego po połączeniu Joint Venture Development & Coordination z Marketing & Supply Planning Organization. To wspólne przedsięwzięcie jest jednym z najbardziej ambitnych projektów w historii przemysłu petrochemicznego, mającym na celu zwiększenie zasobów rafineryjnych poprzez ulepszenie produktów o niskiej wartości rafineryjnej.

Polecamy również

Unimot na konferencji poświęconej praktyce realizacji celów klimatycznych w logistyce i transporcie

17-18 kwietnia 2024 r. w Gdańsku odbyła się konferencja poświęcona praktyce realizacji celów...

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Grupy Unimot już w marcu

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, a tym samym konieczność...

14 marca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w polskich portach

Kontynuując przyjętą strategię dywersyfikacji działalności Grupy Unimot, spółka Unimot...

13 marca 2024

Zobacz więcej